Valokuvia kaivataan

Tuleviin Ornis Botnica -lehtiin tarvitaan valokuvia. Ne voivat olla lintukuvia, retkikuvia, lintupaikkakuvia, lintutornikuvia, tapahtumiakuvia ym. Kuvien toivotaan olevan tarkkuudeltaan painokelpoisia (300 dpi) mutta myös pienemmällä resoluutiolla olevat kuvat kelpaavat. Kuvat lähetetään toimituskunnan käytössä olevaan pilvipalveluun, johon tarvitaan käyttöoikeus. Käyttöoikeuden voi pyytää sähköpostitse osoitteesta ornisbothnica (at) gmail.com.

Kuvia voivat lähettää kaikki halukkaat, ei tarvitse olla KPLY:n jäsen. 

Kyseessä ei ole valokuvauskilpailu, mutta ”palkintona” on nähdä oma ottamansa kuva painetussa julkaisussa. Kuvan ottajalla on aina tekijänoikeus ottamaansa kuvaan!

 

 

Koskikaroja etsimään

BirdLife Suomen vuoden 2016 lintu on koskikara, jonka pesimäkanta sekä talvehtivien yksilömäärä on tarkoitus selvittää. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, koskikara on hieman enemmänkin kuin vain vuoden lintu. Koskikaravuosi nimittäin jatkuu ja talvehtivien koskikarojen laskenta toteutetaan alkuvuodesta 2017. Pesivistä koskikaroista ei KPLY:n toimialueelta ole havaintoja.

Keski-Pohjanmaan koskikaratutkimus voidaan katsoa alkaneeksi 1980-luvulta, jolloin Esko Korhonen ja Esa Heino tahoillaan selvittivät ja keräsivät tietoja lajin talvisesta esiintymisestä alueella. Tuolloin maakunnan talvikannaksi arvioitiin vähintään 50 karaa. Korhosen ja Heinon 1980-luvulla tapahtuneen systemaattisen seurannan jälkeen karatutkimuksessa on eletty hiljaiseloa. Satunnaisia havaintoja on kuitenkin kertynyt ja tallennettu Tiira-lintuhavaintojärjestelmään. Vuoden 2016 loppuun mennessä koskikara on havaittu KPLY:n alueella talvehtivana hieman reilulla sadalla koskella ja näiden koskien maksimi karamäärät summattuina päästään lähelle kahtasataa yksilöä. Samanaikainen laskenta näillä koskilla tuottaisi toki merkittävästi pienemmän summan, mutta pieni on tämä otoskin alueen kaikista koskista. Edelleen voimme vain arvuutella talvehtivien karojen kokonaismäärää.

Puutteet tiedossa voidaan kuitenkin paikata ja mainio tilaisuus siihen on juuri nyt, osana valtakunnallista hanketta. Helpottamaan itse kunkin maastoon suuntautumista on laadittu oheinen taulukko, josta voi varata kotikulmiensa tai laajemmankin alueen koskia laskentakäyntiä varten. Merkitse taulukkoon "Tilanne"-sarakkeeseen nimesi, jos olet jo käynyt kohteessa tai menet käymään kohteessa. Merkintöjen jälkeen voit sulkea taulukon. Merkintäsi tallentuu automaattisesti taulukkoon. Pelkästään taulukon koskiin ei tarvitse eikä pidäkään rajoittua, niiltä nyt vain sattuu olemaan aikaisempia havaintoja. Ja niille sattuu pääsääntöisesti olemaan hyvät tieyhteydet. Koskikara ei kuitenkaan perusta talvehtimiskoskensa valintaa tieyhteyksiin, joten on kovasti suotavaa, että tarkistetuiksi tulisi myös runsain mitoin listan ulkopuolisia koskia. Siispä kartta pöydälle ja sormi kartalla koskia etsimään. Voi käyttää myös mainioita sähköisiä karttoja, joskin sormesta on niissä vain haittaa.

Karalaskennat suoritetaan tammi- helmikuun aikana, josta helmikuun kaksi ensimmäistä viikkoa ovat tehotarkkailun aikaa. Karalaskennat pyritään suorittamaan samanaikaisesti koko Suomessa 4.-12.2.2017, jotta kokonaiskannasta saa hyvän käsityksen. Tuolle ajalle osuu kaksi viikonloppua. Toki muulloinkin tammi-maaliskuussa saa karoja laskea ja havainnot kannattaa ilmoittaa. Koski tulisi tarkastaa koko sulalta osuudeltaan ja riittävästi aikaa käyttäen, jotta tulos olisi luotettava. Mikäli osa sulasta jää tarkistamatta, tulee se havainnon ilmoituksen yhteydessä mainita. ILMOITA KAIKKI HAVAINTOSI TIIRAAN. Tärkeää on myös ilmoittaa mikäli karoja koskella ei ole (Tiirassa lajiksi koskikara ja yksilömääräksi nolla). Mikäli joku/jotkut innostuisivat laskemaan systemaattisesti jokiosuuksia, koski kosken perään joltakin matkalta, toisi se todella arvokasta pohjaa talvehtivan kokonaiskannan arviointiin.

Koskikarojen ohella talvisilta koskilta saattaa tavata muutakin mukavaa: telkkiä, joutsenia, saukkoja… Ja vaikka mitään edellä mainittua ei tapaisikaan, ainakin mukaan tarttuu reipasta mieltä, hyvää oloa ja terveen punainen nenä.

Tarkennuksia ja lisäyksiä listaan voi lähettää Kai Pynssille, kuten myös kaikenlaisia kommentteja, kysymyksiä, ynnä muuta, koskikaraan liittyen.

 

 

Pihabongaus 2017

Pihabongaus / Gåprdsplanskrysset 28.–29.1.2017

Pihabongaus-tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla joko lauantaina 28.1. tai sunnuntaina 29.1. Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Pihabongaus ei ole kilpailu, joten havaittujen lintujen määrällä ei ole ratkaisevaa.

Pihabongaukseen osallistuminen on helppoa:

  • Tunnista tunnin aikana havaitsemasi lintulajit.
  • Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).
  • Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät viimeistään 3.2. tälle sivulle tulevalla verkkolomakkeella tai postikortilla osoitteella BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on lintuhavaintojen lisäksi oltava havainnoitsijan nimi*, osoite ja havaintopaikan osoite, havainnointiajankohta ja havainnoitsijoiden määrä.

 

Under Gårdsplanskrysset gör man fågelobservationer under en timmes tid på den egna gården eller på en annan lämplig plats, endera på lördagen 28.1. eller på söndagen 29.1. Vem som helst kan delta i Gårdsplanskrysset. Evenemanget är ingen tävling, och antalet observerade fåglar är inte avgörande.

Det är lätt att delta i Gårdsplanskrysset:

  • Känn igen vilka olika fågelarter som du observerat under timmen.
  • Räkna antalet individer av respektive fågelart enligt det största antalet som du ser samtidigt (på detta sätt undviker du att räkna samma individer flera gånger).
  • Anmäl vilka arter du sett och deras maximiantal, senast 3.2 på ett formulär som kommer att finnas på denna sida. Observationerna kan även anmälas på ett postkort, adresserat till BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Se till att du också anmäler namnet och addressen på observatören*, addressen på observationsplatsen samt tidpunkten på observeringen och antalet observatörer.
  
 
Pihabongaus
 
 
 

Loppiaisrallin 2017 tulokset

 

  Seppo Pudas Nea ja Kai Pitkäkangas Hungry Birds (Vili ja Petri Pelttari) Hannu Haikara Reijo Jussilainen Timo Meriläinen
Havaintoja: 20 20 17 12 10 10
Alli   x        
Harakka x x x x x x
Harmaalokki   x        
Hömötiainen x x       x
Keltasirkku x x x x x x
Kesykyyhky x x x x    
Korppi x x x      
Koskikara x          
Kuusitiainen   x       x
Käpytikka x x x   x  
Merikotka     x      
Merilokki   x        
Mustarastas     x x x  
Naakka x x x x    
Närhi x       x x
Peippo  x          
Pikkuvarpunen x x x x    
Punatulkku x x x   x  
Puukiipijä           x
Sinitiainen x x x x x x
Talitiainen x x x x x x
Teeri x          
Tilhi     x      
Töyhtötiainen x x       x
Urpiainen x x x x    
Varis x x x x x  
Varpunen x x x x    
Varpuspöllö         x  
Viherpeippo x x x x   x
Lajeja yhteensä: 29            

 

 Mustarastas loppiaisena

 

 

 

Pesimälinnusto 2016

Kesää 2016 koitteli 8.-9.6. Salomon-myrsky, joka tuhosi mm. liki kaikki lokkien pesät saaren pohjoiskalliolta. Uusintoja toki linnut tekivät, mutta tuotto jäi alhaiseksi.

 

pesijat2016

Loppiaisralli 2017

Perjantaina 6.1. klo 00 käynnistyy KPLY:n loppiaisralli ja jatkuu klo 24 saakka. Ralliin voi osallistua joko yksittäisenä henkilönä tai joukkueena. Rallialueena on KPLY:n havaintojenkeruualue.

 

Erillistä ilmoittautumista ralliin ei ole. Lajit ilmoitetaan 7.1.2017 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hannu.haikara (at) gmail.com. Tulostaulukko julkaistaan tänne mahdollisimman pian sen jälkeen kun kaikki ovat lajinsa ilmoittaneet.

Retkeilyä 

 

 

 

 

Tammikisa 2017

KPLY:n ja PPLY:n välinen perinteinen tammikisa on taas käynnistynyt 1.1.2017. Kisa jatkuu 31.1.2017 klo 24 saakka.

Kisa-alueena on KPLY:n havaintojenkeruualue.

Tammikisa on perinteiseen tapaan henkilökohtainen. Kisan purkutavasta ja -tilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin.

Nyt jokainen jäsen mukaan nauttimaan talvisesta luonnosta ja havainnoimaan lintuja!

 

Retkeilyä