ARK:n tiedote 9.1.2009

BirdLife Suomen Rariteettikomitea on kokouksessaan 6.1.2009 hyväksynyt Keski-Pohjanmaan ensimmäisen havainnon lunnista (Fratercula arctica) Kokkolan Tankarista 7. lokakuuta 2008. Tankarissa 6. lokakuuta 2008 havaittu pikkukultarinta (Hippolais caligata) ja 8. lokakuuta rengastettu taigakirvinen (Anthus hodgsoni) hyväksyttiin RK:n kokouksessa. Havainto pikkukultarinnasta oli Keski-Pohjanmaan toinen.

Rariteettikomitea otti uuden havaintoilmoituslomakkeen käyttöönsä syksyllä 2008. RK ja ARK toivovat mahdollisimman monen havaintoilmoituksen tulevan jatkossa sähköisenä. Paperilla tulevat lomakkeet muunnetaan myös sähköiseen muotoon. Toivottavaa on myös, että liitetiedostot (kuvat, äänitteet ym.) lähetettäisiin omina, erillisinä tiedostoinaan eikä upotettuna esim. Word-dokumenttiin.

Seuraava RK:n kokous on 28.-29.3.2009. Tässä kokouksessa käsitellään viimeiset vuoden 2008 RK-katsaukseen ehtivät havainnot. Sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille että alueelliselle harvinaisuuskomitealle viimeistään 28.2., jotta ne ehtisivät käsittelyyn. Paperilla palautettavat lomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Alueharvinaisuuksien osalta vuoden 2008 lomakkeet pyydetään toimittamaan ARK:n sihteerille tai puheenjohtajalle viimeistään 31.1.2009 mennessä