Allikanta vähentynyt 65 % – BirdLife vaatii allin kevätmetsästyksen lopettamista

Alleja Suomenlahdella © Micha FagerTänään julkistetun selvityksen mukaan Itämerellä talvehtivien allien määrä on vähentynyt 65 prosenttia 1990-luvulta. BirdLife Suomi pitää Suomen metsästyspolitiikkaa vastuuttomana, koska Suomi sallii romahdusmaisesti vähentyneen allin metsästämisen keväällä.

Kaikki Itämeren maat kattava selvitys Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea -selvitys osoittaa allin vähentyneen kaikkialla Itämerellä. Allikannasta on reilussa vuosikymmenessä hävinnyt lähes kolme miljoonaa yksilöä. Luvut perustuvat Itämeren rantavaltioissa vuosina 1992–1993 ja 2006–2009 tehtyihin laajoihin talviaikaisiin vesilintulaskentoihin. Laskentoja ovat koordinoineet kunkin maan parhaat merilintuasiantuntijat. Tutkimuksen on rahoittanut pohjoismaiden ministerineuvosto.

BirdLife Suomi on jo vuosia vaatinut kevätmetsästyksen lopettamista. Se on tärkeää paitsi lintujen suojelun vuoksi, myös Suomen kansainvälisen maineen kannalta: kestävän käytön vastainen kevätmetsästys on sivistysmaissa yleisesti kielletty. EU-maista muuttolintuja metsästetään keväällä vain Maltalla ja Suomessa.

BirdLife vaatii maa- ja metsätalousministeriöltä toimia kevätmetsästyksen lopettamiseksi. Itämerellä talvehtiva allikanta on taantunut niin paljon, että populaatio pitäisi määritellä uhanalaiseksi maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisuuskriteerien mukaan. Myös muiden viime vuosina julkaistujen selvitysten mukaan allikanta on romahtanut. Näitä tutkimustuloksia ei ole kuitenkaan otettu päätöksenteossa huomioon, vaikka BirdLife Suomi on toistuvasti tuonut näitä tuloksia ministeriön tietoon.

”Allin kevätmetsästys on osoitus ekologisesti kestämättömästä lintujen metsästyspolitiikasta, jossa ummistetaan silmät ikäviltä tosiasioilta harrastusmetsästyksen ja traditioiden jatkamiseksi”, kommentoi BirdLife Suomen puheenjohtaja Aki Arkiomaa.

Metsästyslain 20 §: n mukaan ”metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti”.

 

LINKIT