Keski-Pohjanmaan lintupaikat

Alla olevaan taulukkoon on kerätty KPLY:n toiminta-alueen parhaimpia lintukohteita. Osa kohteista on kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA, Important Bird Areas) tai kansallisesti tärkeitä (FINIBA) kohteita. Laskentoja tulisi kohdentaa erityisesti FINIBA -kohteisiin. Kohteiden luokkien lyhenteinä on käytetty pesimäalue (pa), levähdysalue (la) ja muutontarkkailukohde (mt).

 

 

Keski-Pohjanmaan lintupaikkaopas -hanke käynnistyi

Yhdistyksen 30–vuotisen taipaleen kunniaksi olemme aloittaneet suururakan: Keski-Pohjanmaan siivekkäät  –  maakunnan linnusto ja lintupaikat – julkaisun laadinnan. Tavoitteena on laadukkaan ja näyttävän teoksen sekä siitä tehtävän nettikäyttöisen version laatiminen.

Yhdistys laatii kaikkia luonnosta kiinnostuneita ulkoilijoita ja koululaisia hyödyntävän teoksen, jota voidaan käyttää myös kasvavan luontomatkailun kehittämiseen.  Lopputuloksena on tuhti tietopaketti linnuista, lintupaikoista ja -harrastuksesta maustettuna lukuisilla näyttävillä kuvilla ja kartoilla. Teos käännetään myös kaksikielisten kuntien osalta myös ruotsiksi.