Pesimälinnusto 2016

Kesää 2016 koitteli 8.-9.6. Salomon-myrsky, joka tuhosi mm. liki kaikki lokkien pesät saaren pohjoiskalliolta. Uusintoja toki linnut tekivät, mutta tuotto jäi alhaiseksi.

 

pesijat2016

Räystäspääskyseuranta

Tankarin lintuasemalla on seurattu räystäspääskyjen pesimäkantoja vuodesta 1984 lähtien asuttuja pesiä vuosittain laskien. Oheiseseen diagrammiin on koottu kaikkien laskentavuosien tulokset. Kuten kuvasta on havaittavissa, tapahtui vuonna 2008 kannoissa valtava romahdus ja kanta vajosi liki 110 parista 36:een !!  Syitä on pohdittu melko laajastikin, mutta mitään varmaa selitystä asialle ei ole toistaiseksi saatu. Ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi on mietitty sää- ja ravinto-olosuhteita talvehtimisalueilla Afrikassa tai pienenä mahdollisuutena myös muutonaikaista poikkeussäätilaa, joka olisi tuhonnut suuren osan Tankarin pesimäkannasta.

Pesimäkanta on kuitenkin pikku hiljaa alkanut lisääntyä ja toivoa sopii, että se palaa vähitellen entiselleen.

 

                                                                                                                                   4.1.2017/ Harri Hongell

 

Tankarin lintuaseman räystäspääskykanta vuodesta 1984. Kannan määrä perustuu vuosittain asuttujen pesien laskentoihin.

Rengastukset

Tankarissa on rengastettu yhtäjaksoisesti vuodesta 1972. Alkuvuosina käytösä oli lintuverkkoja, kahlaajakatiskoita, silmukkapyydyksiä (Ball chatri), haukkahäkki (malli Helgoland) sekä lokeille iso, harvasilmäinen loukkupyydys, jota tosin paikalliset kutterinkuljettajat leikkelivät tämän tästä. Muutamia kertoja on käytössä ollut myös pesäpyydyksiä sekä majakassa käytössä ollut musta haavi.

Toiminnan alkuaikoina oli saarella vielä lietteitä, joista saatiin muutamia kahlaajia. Vielä 1990-luvulle asti pääsivät rengastajat majakkaan seuraamaan yömuuttoa, jolloin saatiin myös rengastettua lintuja. Majakasta onkin aikojen satossa saatu yli 1000 rengastusta.

Pesäpoikasia on merkitty pesistä (pikkulinnut) ja maastosta tai pesäpaikoilta (lokit, tiirat, merikihu ja kahlaajat).

2000-luvulla on rengastuksen käytössä ollut lähinnä vakio-, lisä- ja petoverkkoja. Vakioverkkojen määrä on vaihdellut 12-15 kappaleen välillä sää- ja miehitysolosuhteista riippuen. 

 

reng2016

Yömuutto 1991

Kuukausi   heinä elo   syys                  

loka

                 marras Summa
Päivämäärä   27. 23. 20. 21. 28. 30. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 21. 15. 16. 24 yötä
Laji  \  Havaintominuutit 90 35 60 55 30 30 30 35 60 60 90 70 600 25 70 150 115 60 50 60 29h35min
Merihanhi Ans ans   15                                             15
Sinisorsa Ana pla                             2                   2
Telkkä Buc cla                                                 0
Vesilintulaji Anatinae sp.                             12                   12
Kapustarinta Plu apr                                                 0
Tundrakurmitsa Plu squ                             2                   2
Suosirri Cal alp     3                       92                   95
Valkoviklo Tri neb 1                                               1
Taivaanvuohi Gal gal                             9                   9
Kahlaajalaji Charadrif.                             1                   1
Suopöllö Asi fla                                                 0
Suo/sarvipöllö Asio sp.                             4                   4
Hiiripöllö Sur ulu                             2                   2
Helmipöllö Aeg fun                             2                   2
Kiuru Ala arv                             72                   72
Niittykirvinen Ant pra                             77                   77
Tilhi Bom gar                         1 1                     2
Rautiainen Pru mod                                                 0
Punarinta Eri rub                 1         1 8                   10
Mustarastas Tur mer                             11                   11
Räkättirastas Tur pil               1 1   76 25 51 12 562                   728
Punakylkirastas Tur ili     4 143 14 631 94 110 96 30 341 764 386 186 11612 170 188 1494 751 107 18   2   17141
Laulurasas Tur phi           28 7 1 2   14 110 67 20 3170 5 4 200 58 66         3752
Kulorastas Tur vis                         1                       1
Rastaslaji Turdus sp.                         165 68 7319                   7552
Hippiäisuunilintu Phy pro                                                 0
Hippiäinen Reg reg                   30       577 487                   1094
Talitiainen Par maj                             2                   2
Puukiipijä Cer fam                             3                   3
Järripeippo Fri mon                             24                   24
Peippo Fri coe                             1                   1
Urpiainen Car mea                 1         10 5                   16
Keltasirkku Embcit                                                 0
Pajusirkku Emb sch                           1 5                   6
Tsik-sirkku Emb r/p                             6                   6
Pulmunen Ple niv                           2                     2
Varpuslintulaji Passerif. sp.             1   2       6 90 27                   126
Lintulaji Aves sp.                             9                   9
Yhteensä   1 15 7 143 14 659 102 112 103 60 431 899 677 968 23526 175 192 1694 809 173 18 0 2 0 30780
Lajeja   1 1 2 1 1 2 3 3 4 2 4 5 6 10 22 5 8 10 14 14 1 1 1 0 32
Uhreja                                                    

Yömuutto 1993

Kuukausi   olo
         syyskuu                 lokakuu         Summa
Päivämäärä   29. 1. 10. 11. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 25. 19 yötä
Laji \   Havaintominuutit 15 95 140 40 40 90 180 100 200 100 16h40min
Joutsen Cyg cyg 2 2
Tavi Ana cre 1 9 10
Haapana Ana pen 1 1
Puolisukeltaja  Anas sp. 9 9
Alli Cla hye 3 3
Mustalintu Mel nig 1 1
Vesilintu Anatinae 1 1 12 14
Lieju/luhtakana Gchl/Raqu 1 1
Tylli Cha hia 2 2
Kapustarinta Plu apr 1 93 94
Tundrakurmitsa Plu squ 3 11 1 15
Taivaanvuohi Gal gal 42 50 1 93
Lehtokurppa Sco rus 1 1
Suosirri Cal alp 4 6 6 16
Keskikok. kahlaaja Tring/Phil 1 1
Pikkukahlaaja Calidris sp. 3 1 4
Kalalokki Lar can 1 1
Naurulokki Lar rid 2 2
Suopöllö Asi fla 3 3 1 7
Suo/sarviöllö Asio sp. 3 1 4
Kiuru Ala arv 1 1
Hippiäinen Reg reg 10 383 3 396
Räkättirastas Tur pil 3 2 2 17 225 253 55 68 16 641
Punakylkirastas Tur ili 2 1 2 12 6 162 4 6301 10 3 1 80 4510 422 773 314 1 12604
Mustarastas Tur mer 1 1
Laulurastas Tur phi 529 5 510 171 315 215 1745
Rastaslaji Turdus sp. 6 3 1 10
Punarinta Eri rub 27 83 44 15 11 180
Rautiainen Pru mod 1 1
Järripeippo Fri mon 1 1
Pajusirkku Emb sch 3 1 4
Pikkulintu sp. Passerif. 190 1 15 1 28 10 245
Summa   5 1 2 4 14 8 189 13 7718 10 5 1 87 5534 701 1211 602 3 2 16110
Lajeja   2 1 1 1 2 2 3 3 12 1 3 1 3 17 11 10 12 3 2 25
Uhreja           1         3         8   1   1 18