Rengastukset

Tankarissa on rengastettu yhtäjaksoisesti vuodesta 1972. Alkuvuosina käytösä oli lintuverkkoja, kahlaajakatiskoita, silmukkapyydyksiä (Ball chatri), haukkahäkki (malli Helgoland) sekä lokeille iso, harvasilmäinen loukkupyydys, jota tosin paikalliset kutterinkuljettajat leikkelivät tämän tästä. Muutamia kertoja on käytössä ollut myös pesäpyydyksiä sekä majakassa käytössä ollut musta haavi.

Toiminnan alkuaikoina oli saarella vielä lietteitä, joista saatiin muutamia kahlaajia. Vielä 1990-luvulle asti pääsivät rengastajat majakkaan seuraamaan yömuuttoa, jolloin saatiin myös rengastettua lintuja. Majakasta onkin aikojen satossa saatu yli 1000 rengastusta.

Pesäpoikasia on merkitty pesistä (pikkulinnut) ja maastosta tai pesäpaikoilta (lokit, tiirat, merikihu ja kahlaajat).

2000-luvulla on rengastuksen käytössä ollut lähinnä vakio-, lisä- ja petoverkkoja. Vakioverkkojen määrä on vaihdellut 12-15 kappaleen välillä sää- ja miehitysolosuhteista riippuen. 

 

reng2016