Harvinaisuudet

BirdLife Keski-Pohjanmaan Alueellinen rariteettikomitea (ARK) kerää ja tarkastaa yhdistyksen alueen mielenkiintoiset harvinaisuushavainnot. Tarkastettavat lajit ovat Keski-Pohjanmaalla harvinaisia ja niistä tehdään korkeintaan muutamia havaintoja vuosittain. Valtakunnalliset harvinaisuushavainnot tarkastaa BirdLife Suomen Rariteettikomitea.

ARK toivoo saavansa havaituista ARK-lajeista mahdollisimman pian kaavakkeen. ARK päättää kaavakkeen perusteella onko havainto julkaisukelpoinen. Havaintoa ei tulla julkaisemaan missään tieteellisessä julkaisuissa (sis. Ornis Botnican) ellei havainnosta tehdä asianmukaista kaavaketta. Lisäksi ARK voi tarvittaessa pyytää joistakin listan ulkopuolisista lajeista täytettävän ARK-kaavakkeen esim. poikkeuksellisen myöhäisistä tai aikaisista havainnoista. Tarkastettavien havaintojen lisäksi ARK kerää myös havaintoja muista ilmoitettavat lajit. Havainnot julkaistaan Ornis Botnicassa ARK-katsauksessa ja Linnut -vuosikirjan Pikkurarikatsauksessa.

HYVÄKSYTYT HAVAINNOT

Vuosi 2012

Vuosi 2011

Vuosi 2010

– Vuosi 2009

– Vuosi 2008

– Vuosi 2007

Vuosi 2006

Vuosi 2005

MAASTOMUISTIINPANOJA, VALOKUVIA, ÄÄNITTEITÄ

Pyydystetyistä ja rengastetuista linnuista ei vaadita kaavakkeen täyttöä, mutta myös näistä havainnoista kaavakkeet ja kuvat otetaan vastaan. Kaavakkeet voi lähettää ARK:n puheenjohtajalle tai sihteerille.

ARK toivoo, että kaavakkeisiin liitettäisiin kuvia havaitusta linnusta. Tämä käytäntö helpottaa niin kaavakkeen täyttöä kuin kaavakkeen tarkastusta. Kuvien ei tarvitse olla painokelpoisia vaan niiden päätarkoituksena olisi saada tietoa linnun värityksestä ja muodosta. Hyväksytyt havainnot julkaistaan Ornis Botnican harvinaisuuskatsauksessa, Linnut-vuosikirjan pikkurarikatsauksessa sekä sähköisessä muodossa yhdistyksen www-sivuilla.

ARK:N JÄSENET

Puheenjohtaja
Jarno Rasmus
puh. 040 7555820
email ark.kply(at)gmail.com / yaparasmus(at)gmail.com

Sihteeri
Sami Kalliokoski
Pahkalantie 24
86400 Vihanti
email skalliokoski(at)gmail.com

Jäsen
Mats Björklund