3. Kalajokoi Kaakkurinneva

Juhani Pitkänen

 

Kalajoella Metsäkylän länsipuolella sijaitseva Kaakkurinneva on laaja, pääosin luonnontilainen soidensuojelualue. Neva on neliön muotoinen, yli kaksi kilometriä leveä alue, jolla on pinta-alaa 645 hehtaaria. Tämä lähes puuton suo yhtyy itäpuolellaan Ala-Vääränevaan. Nevan koilliskulmassa on iso suolähde ja hiekkakankailla on useita kaivettuja koloja, jotka vesi on täyttänyt pieniksi lammiksi. Nevan eteläosassa on Kaakkurilampi. Nevan laidoilla on rämealueita, paikoin ojitetut reuna-alueet ovat metsittyneet ja niitä täplittää kangasmaa. Nevan itäosissa on umpeen kasvaneita turvehautoja, joista on otettu talteen turvepehkua. Kaakkurinnevalla elää harvinainen perhonen, muurainhopeatäplä.

 

LINNUSTO

Talvella voi huuhkaja tai suurin varpuslintumme, korppi, lentää nevan ylitse. Monet metsäkanalinnut, kuten harvinaistunut riekko viihtyvät suolla, sillä talvella se saa ravintoa mm. koivujen ja varpujen silmuista. Hiihtäjä voi nähdä riekon yöpymispaikkoja eli lumessa olevia kieppejä ja lumikenkämäisiä jälkiä. Metso ja kymmenpäiset teeriparvet liikkuvat alueella ja keväällä niillä on mahtava soidintapahtuma. Hyvällä onnella kevään edetessä retkeilijä voi nähdä kurjen soidintanssin ja kuulla niiden kauas kantavan huudon. Pienin haukkamme, ampuhaukka, saattaa näyttäytyä alueella. Petolinnuista myös sinisuohaukka on rämeellä viihtyvä lintu. Kesällä nevalla pesii suurelta osin kalalokeista muodostuva äänekäs lokkiyhdyskunta. Nevalla viheltävä ja retkeilijää pesältä pois johdattava kapustarinta kiinnittää kulkijan huomion. Kuovi ja pikkukuovi ovat muita alueella pesiviä kahlaajia. Keltavästäräkki, pensastasku ja niittykirvinen valitsevat reviiriksi mielellään avosuon. Peippo, metsäkirvinen, leppälintu ja harmaasieppo elävät reunametsissä. Kulorastas laulaa suota ympäröivillä mäntykankailla. Samoin kaihoisa pajulinnun laulu ja punarinnan upea, soljuvan notkea ääni kuuluvat kierrettäessä nevaa ympäröivää tietä. Vesilinnuista kansallislintumme joutsen sekä telkkä, tavi ja upea mustakurkku-uikku uivat lammissa. Kaakkurinnevalta on myös havaintoja muuttohaukasta.

 

RETKEILY JA AJO-OHJE

Alavieskan keskustan risteyksestä (viitta Merijärvi 17) ajat Taluskyläntietä n:ro 787 Mehtäkylälle kaikkiaan 16,3 km. Neljän tien risteyksessä käännyt vasemmalle ja ajat Oulaistentietä nro 786 3,9 km. Siitä kääntyy vasemmalle henkilöautolla ajettava ajoura. Ajettuasi tai käveltyäsi noin 1,2 km tulet Kaakkurinevan keskiosan reunaan. Siellä on levennyspaikka, jossa on mahdollista kääntää auto. Kalajoelta, joen pohjoispuolen kiertoliittymästä ajat 8-tietä 1,9 km ja käännyt oikealle Oulaistentielle. Kaakkurinnevan keskiosaan nevan pohjoispuolelle lähtevä metsätie kääntyy oikealle 8,4 km kohdalla. Kaakkurinnevan ympäri kiertää metsäautotie. Sieltä voit halutessasi kulkea autolla ja sitten kävellen metsän ja rämeitten läpi eri puolille nevaa.