Kärkisenkylän peltoaukea

Kärkisenkylän peltoaukea