Pitkäsenkylän peltoaukea

Pitkäsenkylän peltoaukea