Kokkolan Villa Elbassa luontopolkuseminaari 6.9.2010

ALNUS -työpaja KOKKOLASSA VILLA ELBASSA 6.9.2010  

Järjestäjät: Alnus ry   (www.alnus.fi) / Kokkolan kaupunki (rahoittajana)

Yhdistys nimeltä Alnus tulee leppäsuvun latinankielisestä nimestä. Alnus ry perustettiin Toholammin Riuttasen Lepistössä vuonna 2000. Parhaillaan vietämme yhdistyksen 10-vuotisen toiminnan juhlavuotta.  Alnus-työpaja Kokkolassa Elban luontopolulla Rummelö-Harrbådan Natura 2000-alueella on yksi juhlavuoden ohjelman osa.
Työpajan tarkoitus on uusimman tutkimustiedon tarjonta luontopolulla liikkuville.   Luontopolun tietotaulut ovat täydennyksen tarpeessa. Maan parhaat asiantuntijat esitelmöijinä ja osanottajat työpajassa selvittävät uusien tietotaulujen tarpeen, sijainnin ja sisällön. Luontopolkua kehitetään myös matkailun edistämiseksi.

Kohderyhmänä ovat lintuharrastajat, luonnonsuojelijat, metsäammattilaiset, metsänomistajat, opettajat, retkeilijät, yleisölle avoin, media.
 

Tervetuloa kuuntelemaan asiantuntioiden alustuksia. Tilaisuus on maksuton. Kahvituksen järjestämiseksi on toivottavaa, että ilmoittaudutte etukäteen ahti.raina@kokkola.fi

Ohjelma:
 

 • 8.15 Työpajan avaus/Metsätalousinsinööri Tapio Salmela, Alnus ry, puheenjohtaja
 • 8.20 Nuorisokeskus Villa Elba/Toimitusjohtaja Catarina Silvander
 • 8.25 Mikä on Kokkolan luontokoulu?/ Luontokoulun opettaja, FM Sara Kåll
 • 8.30 Kiertokävely luontopolulla/Oppaana ympäristösihteeri Juhani Hannila, Kokkolan kaupunki
 • 10.15 Kahvi
 • 10.30 Lepän merkitys metsäekosysteemin toiminnassa ja biologisessa monimuotoisuudessa./Professori Pekka Niemelä, Turun yliopisto, biodiversiteetin ja ympäristönsuojelun laitos
 • 10.50  Luontopolku, opastetaulut ja matkailu/YTM Marja Kuusiniva, Metsähallitus, luontopalvelut, Syöte ja YTT Jari Järviluoma, Metsäntutkimuslaitos, Vantaa.
 • 11.20 Merestä kohonneen maan kehitys/MML Heikki Lindroos, vapaa tutkija, Järvenpää.
 • 11.40 Leppä energiaviljelmillä/ MMT Jyrki Hytönen, Metsäntutkimuslaitos, Kannus & MMT Anna Saarsalmi, Metsäntutkimuslaitos, Vantaa.
 • 12.00  Keskustelu
 • 12.20 Lounas
 • 13.20 Lepän käyttökohteet puusepänteollisuudessa/Puuseppä Kari Virtanen, Nikari Oy, Fiskars.
 • 13.40 Leppä kansanperinteessä/FM Nika Potinkara, Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos.
 • 14.00 Kahvitauko
 • 14.15 Työpajatyöskentely luontopolkua täydentävien tietotaulujen luomiseksi työryhmissä. Alustajat vetävät työryhmiä.
 • 16.00 Työryhmien tulosten esittely.
 • 16.30 Työpajan päätössanat/Professori Matti Palo, Alnus ry. Hän toimii myös pajanpuheenjohtajana.