Maaliskuun linnut

Nivalassa maaliskuussa 2007-2011 havaitut lintulajit

 

 

fasaani

harakka
harmaalokki
helmipöllö
hippiäinen
huuhkaja
hömötiainen
isokoskelo
isokäpylintu
isolepinkäinen
järripeippo
kanahaukka
keltasirkku
kesykyyhky
kiuru
korppi
kottarainen
kurki
kuusitiainen
käpytikka
laulujoutsen
merikotka
mustarastas
naakka
närhi
palokärki
peippo
peltopyy
pikkukäpylintu
pikkuvarpunen
pulmunen
punakylkirastas
punatulkku
puukiipijä
pyy
pähkinähakki
riekko
räkättirastas
sarvipöllö
sepelkyyhky
sinisorsa
sinitiainen
talitiainen
teeri
telkkä
tilhi
tundraurpiainen
turkinkyyhky
tuulihaukka
töyhtöhyyppä
töyhtötiainen
urpiainen
varis
varpunen
varpushaukka
varpuspöllö
viherpeippo
vihervarpunen
viirupöllö