Pihabongaus 2017

Pihabongaus / Gåprdsplanskrysset 28.–29.1.2017

Pihabongaus-tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla joko lauantaina 28.1. tai sunnuntaina 29.1. Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Pihabongaus ei ole kilpailu, joten havaittujen lintujen määrällä ei ole ratkaisevaa.

Pihabongaukseen osallistuminen on helppoa:

  • Tunnista tunnin aikana havaitsemasi lintulajit.
  • Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).
  • Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät viimeistään 3.2. tälle sivulle tulevalla verkkolomakkeella tai postikortilla osoitteella BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on lintuhavaintojen lisäksi oltava havainnoitsijan nimi*, osoite ja havaintopaikan osoite, havainnointiajankohta ja havainnoitsijoiden määrä.

 

Under Gårdsplanskrysset gör man fågelobservationer under en timmes tid på den egna gården eller på en annan lämplig plats, endera på lördagen 28.1. eller på söndagen 29.1. Vem som helst kan delta i Gårdsplanskrysset. Evenemanget är ingen tävling, och antalet observerade fåglar är inte avgörande.

Det är lätt att delta i Gårdsplanskrysset:

  • Känn igen vilka olika fågelarter som du observerat under timmen.
  • Räkna antalet individer av respektive fågelart enligt det största antalet som du ser samtidigt (på detta sätt undviker du att räkna samma individer flera gånger).
  • Anmäl vilka arter du sett och deras maximiantal, senast 3.2 på ett formulär som kommer att finnas på denna sida. Observationerna kan även anmälas på ett postkort, adresserat till BirdLife Finland, Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Se till att du också anmäler namnet och addressen på observatören*, addressen på observationsplatsen samt tidpunkten på observeringen och antalet observatörer.
  
 
Pihabongaus