Sääntömäärisen syyskokouksen 22.11.2023 pöytäkirja ja toimintasuunnitelma

PÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen syyskokous

Aika:             Keskiviikko 22.11.2023 klo 19:20 – 20:20

Paikka:         Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo, Pitkänsillankatu 26, Kokkola. Syyskokouksen aikana Teams-yhteys.

Ennen kokousta järjestettiin:

 • klo 17:00 alkaen Kiepin toiminnan ja kokoelmien esittelyä.
 • klo 18:00 Erkki Korpimäen esitelmä aiheesta ”Pöllöt elinympäristön häviämisen ja ilmastonmuutoksen puristuksessa”. Myynnissä myös Korpimäen kirjaa ”Helmipöllö: Metsän ja ihmisen hyvinvoinnin vartija”.

Osallistujat (18):

Johan Hassel, Juhani Hannila, Taina Isosaari, Asta Uusivirta, Sirpa Talus, Antti Tuominen, Kauko Huhtala, Mauno Korhonen, Kai Pynssi, Kari Koivumäki, Jarno Rasmus, Hannu Tikkanen, Kai Pitkäkangas, Rainer Hakanen, Mari Mäenpää, Erja Kössi, Nea Pitkäkangas ja Jukka Ylikarjula.

Käsitellyt asiat

1 §       Kokouksen avaus

Päätös:         Hallituksen puheenjohtaja Johan Hassel avasi kokouksen. Todettiin osallistujat Teamsissä (2) ja Kiepissä (16) henkilöä.

2 §       Kokouksen järjestäytyminen

 • Puheenjohtajan valinta
 • Sihteerin valinta
 • Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Päätös:         Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Hassel ja sihteeriksi Jukka Ylikarjula. Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Koivumäki ja Antti Tuominen.

3 §       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös:         Kokouskutsu jäsenistölle on lähetetty sähköpostilla 9.11.2023 ja lisäksi kutsu on ollut nähtävillä yhdistyksen www-sivuilla, Facebookissa ja Whatsup-ryhmässä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §       Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:          Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 §       Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely vuodelle 2024 ja niiden hyväksyminen

Päätös:         Hyväksyttiin yksimielisesti ja muutoksitta hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2024.

6 §       Puheenjohtajan valinta vuodelle 2024 ja hallituksen jäsenten (3) valinta vuosiksi 2024-2025

Puheenjohtajana on vuonna 2023 toiminut Johan Hassel. Puheenjohtaja valitaan vuosittain.

Erovuorossa on kolme yhdistyksen hallituksen varsinaista jäsentä: Mika Kumpulainen, Nea Pitkäkangas ja Kai Pynssi. Jäsenten Herman Mårdin, Jarno Rasmuksen ja Jukka Ylikarjulan sekä varajäsenten Juhani Hannilan ja Jaakko Paakin kaksivuotinen kausi jatkuu vuonna 2024.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu taloudenhoitajan. Vuonna 2023 varapuheenjohtajana on toiminut Jarno Rasmus, sihteerinä Jukka Ylikarjula ja taloudenhoitajana Kari Koivumäki.

Päätös:         Puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin yksimielisesti Johan Hassel.

Erovuoroisten jäsenten tilalle vuosiksi 2024-2025 valittiin yksimielisesti Erja Kössi (uusi), Kai Pitkäkangas (uusi) ja Kai Pynssi.

7 §       Toiminnantarkastajien (2 ja varatarkastaja) valinta vuodelle 2024

Toiminnantarkastajina vuonna 2023 ovat toimineet Sten Vikström ja Anne Mäkelä sekä varatoiminnantarkastajana Jukka Vierimaa.

Päätös:         Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 valittiin Sten Vikström ja Anne Mäkelä sekä varatoiminnantarkastajaksi Jukka Vierimaa.

8 §       Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2024

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2023 (jo pidempään) ovat olleet:

 • Aikuiset: 25 €
 • Nuorisojäsenet, alle 21 vuotta: 15 €

BirdLife Suomen syyskokouksessa 19.11.2023 korotettiin BLFI:n jäsenmaksuosuutta aiemmasta 1 € (BLFI:n osuus 2024 on 14 € sekä aikuisista että nuorista).

Hallituksen ehdotus BLKP:n jäsenmaksuiksi vuodelle 2024:

 • Aikuiset: 27 €
 • Nuorisojäsenet, alle 21 vuotta: 17 €

Päätös:         BirdLife Keski-Pohjanmaa ry:n vuoden 2024 jäsenmaksuiksi hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti:

 • Aikuiset: 27 €
 • Nuorisojäsenet, alle 21 vuotta: 17 €

9 §      

Edustajiston valinnat vuosille 2024-2025

BLKP valitsee kolme (3) edustajaa BirdLife Finlandin edustajistoon.

Päätös:         Edustajiston jäseniksi vuosille 2024-2025 valittiin Juhani Hannila, Johan Hassel ja Jukka Ylikarjula.

10 §     Ilmoitus-, ym. asiat

                      Merkittiin pöytäkirjaan seuraavat ilmoitusasiat:

 • Ansiomerkkien hakeminen ja myöntäminen. BLFI:n 50v juhlassa myönnettiin hopeiset ansiomerkit Juhani Hannilalle ja Johan Hasselille. Todettiin, että vuoden 2024 aikana yhdistyksen hallitus tulee päättämään pronssisten ansiomerkkien jakamisesta yhdistyksen hallituksen päätöksellä sekä selvittämään hopeisten ansiomerkkien hakua keskusliiton hallitukselta.
 • Jäsenistökysely on valmistunut. Seuraavaksi yhdistyksen hallitus käsittelee tuloksia, joista raportoidaan jäsenkirjeenä ja muissa yhteyksissä.
 • BLFI:n uusi strategia hyväksyttiin 19.11.2023 => BLKP:n uusi strategia valmistellaan ja hyväksytään vuoden 2024 aikana.
 • Talviruokintaan on Alavetelissä myynnissä edullisesti säkeittäin rypsiä. Juhani Hannila laittaa tietoa asiasta.
 • Keskusjärjestö on hakenut kansallisen keräysluvan jouluteemalla. Keräysluvan mukaisesti myös BLKP käynnistää lähiaikoina joulukeräyksen teemalla: ”Anna linnuille joulu”. Keräyksen tuotot käytetään lyhentämättöminä linnunpönttöjen rakentamiseen. BLKP:n hallitus organisoi keräyksen.

11 §     Kokouksen päättäminen

Päätös:          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20.

Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu sähköisesti:

                      23.11.2023 klo 14:00 <johan.hassel@multi.fi>                                                       

Johan Hassel                                                                

puheenjohtaja                                                                

23.11.2023 klo 13:40 <jukka.ylikarjula@gmail.com>

Jukka Ylikarjula

sihteeri

23.11.2023 klo 9:58 <kari.koivumaki@kaktk.fi>          

Kari Koivumäki                                        

pöytäkirjantarkastaja                               

23.11.2023 klo 13:36 <anttuo1975@gmail.com>

Antti Tuominen

pöytäkirjantarkastaja

Liitte:

Toimintasuunnitelma 2024 tästä linkistä