Suolinnustoa kartoittamaan!

BirdLifen koordinoima MAALI-hanke on käynnistynyt.  MAALI-hanke on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tällä kertaa tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla.

Keski-Pohjanmaalla jo aiemmin käynnistetty lintupaikkaopas-hanke  tukee hyvin myös MAALI-hanketta. Opasta varten lintutietoutta on kerätty jo parin vuoden ajan. Tänä vuonna tarkoitus on paneutua alueemme heikoiten tunnettujen kosteikoiden – soiden –  lajiston ja parimäärien inventointeihin.  Tietoja tarvitaan arvokkaiden lintusoiden kriteereiden luontiin ja soiden vertailuun.

KPLY:n hallitus haastakin kaikki kiinnostuneet osallistumaan soiden lintulaskentoihin.

Tavoitteena on saada vertailukelpoiset tiedot noin 20 suon linnustosta 2011. Laskennat tehdään touko-kesäkuun aikana.

Pienenä porkkanana yhdistys maksaa laskijoille matkakorvaukset (kilometri- ja päivärahat).

Jos olet kiinnostunut osallistumaan MAALIIN, tähän maakunnan linnustonsuojelun kannalta ehkä tärkeimpään hankkeeseen kautta aikojen, pyydämme ilmoittautumaan yhdistyksen Maali-koordinaattorille, Hannu Tikkaselle (hannu.tikkanen(at)hotmail.fi, 0400-162072). Häneltä saatte tarkempia ohjeita laskennoista ja menetelmistä.

Alla alustava lista vaihtoehtoisista, soidensuojelukohteiden ulkopuolisista soista, joiden lintuarvoista on etukäteistietoja.   Suojeluohjelmiin lukeutuvista soista mukana on vain muutamia vertailukohteita. Tiedot muistakin kiinnostavista kohteista ovat tervetulleita. Lista on puutteellinen etenkin Kalajokilaakson kunnista.

 

Kunta Suo
Kokkola (Kälviä) Ristineva, Lähdeneva, Valkianeva, Eteläneva, Isorimpineva
Halsua Taskuneva, Ärmätinneva
Kaustinen Tervalamminneva
Kannus Ymmyräisneva
Lestijärvi Lullonneva, Ahvenlamminneva
Toholampi Isoneva, Kopsaneva, Höyläsalonneva, Loukkuuneva, Raikonneva,  Toristojanneva, Ritaneva
Veteli Viisteeneva, Valkiavedenneva, Ruoneva, Käärmeneva-Riipanneva
Haapajärvi Hirsineva
Nivala Takaneva, Rimpineva
Pyhäjärvi Isokarsikkoneva, Haudanneva
Sievi Pesäneva, Tuomikonneva, Mällineva

 

Joukolla kokemaan tunnelmallisia aamuja Keski-Pohjalaisille lintusoille. 

 

Terveisin,

Johan Hassel                                                                 Hannu Tikkanen

KPLY:n hallituksen pj.                                               MAALI-koordinaattori