Tankarin lintuasema

Merimetso on Tankarin lintuaseman tunnuslintu

HISTORIA 

Tankarin lintuasema on perustettu vuonna 1972. Asema toimi pari ensimmäistä vuottaan majakanvartijan rakennuksessa, kunnes sai merenkulkuhallitukselta käyttöönsä valtion vanhan hiilipajan vuonna 1973. Paja kunnostettiin lintuharrastajien varoin asuttavaan kuntoon seuraavana vuonna. Aseman koko on vain 4×3 m koostuen sisätilasta, jossa 2 päällekkäistä sänkyä sekä nukkumaparvesta ja eteistilasta, joka toimii samalla aseman käsittelyhuoneena eli rengastuslaboratoriona. Lähiaikoina on tarkoitus rakentaa uusi rengastuslaboratorio ja oma sauna pesutiloineen lintuaseman viereen. Nykyinen asema on tämän näköinen.

Lintuasema

SIJAINTI

Lintuasemasaari sijaitsee noin 18 km Kokkolan keskustasta luoteeseen aivan avomeren äärellä. Tankarin saari on kooltaan noin 22 ha. Se on koillisin saari Kokkolan-Pietarsaaren välisen laajan saariston alueella. Matka Ykspihlajan satamasta Tankariin kestää veneellä noin 45-90 min säästä riippuen.

Tankarin saari jakautuu omistuksellisesti kahteen osaan, joista pohjoispuoliskoa hallitsee Metsähallitus ja eteläosaa Kokkolan kaupunki. Saaren itärannalla on kalastajakylä ja pienvenesatama, jonne mahtuu myös suurempiakin purjealuksia. Saarella on noin 55 rakennusta, joiden joukossa vuonna 1754 rakennettu pieni puukirkko. Lintuasema sijaitsee saaren luoteisimmassa osassa, laajan avokallioalueen reunassa ja lähellä majakkaa. Saari sijaitsee Natura 2000-verkostoon kuuluvalla Kokkolan saariston Natura-alueella.

     

LINTUASEMAN TOIMINTA

Lintuasemasta vastaa BirdLife Keski-Pohjanmaan alaisuudessa toimiva erillinen Tankarin lintuasematoimikunta. Asemalle saatiin sähköt 1970-luvun lopulla. Asema on hyvin varusteltu, siellä on sähköt, hyvät yöpymis- ja majoitustilat noin kolmelle. Rakennus lämpiää massiivisella Porin Matti-kamiinalla tai sähköllä ja wc:nä toimii ulkohuusi. Puutteina oma sauna/pesuhuone, juokseva vesi (juomavedet tuotu tullessa). Kulku lintuasemalle toimi vielä vuoteen 2003 luotsien avustuksella, mutta loppui vuonna 2004 kustannussyistä. Sittemmin asemalle on järjestynyt kuljetus saareen liikennöivän reittiliikennealuksen (m/s Jenny) tai omien veneiden turvin.

Lintuaseman päätoimintamuodot ovat lintujen rengastus, lintulaskennat, lintujen muuton seuranta sekä erilliset tutkimukset. Asemalla seurataan lintujen yömuuttoa syksyisin. Tässä tutkimuksessa huomattava merkitys on Tankarin 20-valokeilaisella ja Suomen valovoimaisimmalla majakalla, joka houkuttelee sopivina muuttoöinä suuret lintumäärät valoihinsa. Rengastettavista linnuista on aseman perustamisesta lähtien kerätty biometrisiä tietoja (=mittauksia). Lintujen rengastusta koordinoi Helsingin yliopiston eläinmuseon rengastustoimisto, jolle asema on tekemisistään vastuussa. Asemalla rengastetaan vuosittain noin 1500-3000 lintua.

Asema on ollut miehitettynä 2000-luvulla vuosittain noin 50-80 vrk pääpainon ollessa syys- lokakuulla lintujen kiivaimman muuton aikaan ja keskikesällä pääsaaren ja ympäröivän saariston lintulaskentojen aikaan. Toukokuun miehitysjaksot ovat olleet pääasiassa muuttolintujen seurantaa sekä rengastelua. Asemaa miehittäville ei makseta päivä- tai matkarahoja, mutta moottorivenekuljetukset on kustantanut asema.

Lintuasemaa käyttävät pääasiassa linturengastajat (vuosittain 3-5 eri henkilöä), lintujen tutkijat sekä harrastajat. Asemalla vierailee vuosittain lukuisia turistiryhmiä, joille on esitelty aseman toimintaa ja saaren luontoa.

Tankarin saarelle on laadittu maisemanhoitosuunnitelma, jonka toteuttajana ja valvojana lintuasemalla on keskeinen rooli.

YHTEYSTIEDOT

Tankarin lintuasema
vs. asemanhoitaja
Hannu Tikkanen
Puh. 0400 162 072