Keski-Pohjanmaan lintupaikat

Alla olevaan taulukkoon on kerätty KPLY:n toiminta-alueen parhaimpia lintukohteita. Osa kohteista on kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA, Important Bird Areas) tai kansallisesti tärkeitä (FINIBA) kohteita. Laskentoja tulisi kohdentaa erityisesti FINIBA -kohteisiin. Kohteiden luokkien lyhenteinä on käytetty pesimäalue (pa), levähdysalue (la) ja muutontarkkailukohde (mt).