Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013

 

1. Yleistä

Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. on Keski-Pohjanmaalla toimiva BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja -tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä lintujen ja yleensä luonnonsuojelua.

Vuosi 2013 oli yhdistyksen 35. toimintavuosi.

BirdLife Suomi valitsi 2013 KPLY:n vuoden lintyhdistykseksi.

 

2. Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi joitakin kokouksia pidettiin ja mm. Tiira-aineistopyyntöjä käsiteltiin sähköpostitse.

Hallitukseen kuuluivat: puheenjohtaja Johan Hassel, varapuheenjohtaja Juhani Hannila, sihteeri Mika Kumpulainen sekä jäsenet Kari Koivumäki, Rainer Hakanen, Hannu Haikara ja Toni Uusimäki sekä varajäsenet Juhani Haapasaari ja Jukka Österberg.

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Kari Koivumäki Kokkolasta. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Anne Mäkelä ja Sten Vikström Kokkolasta sekä varatilintarkastajina Juhani Haapasaari ja Jukka Vierimaa.

Yhdistyksen alaisuudessa toimi Ornis Botnica -vuosikirjan toimituskunta, johon kuului seuraavat jäsenet: Toni Uusimäki, Juhani Hannila, Johan Hassel, Jan Hägg, Tomi Hirvinen, Harri Hongell sekä Hannu Tikkanen.

Alueharvinaisuustoimikunnassa toimivat Juhani Hannila, Sami Kalliokoski (sihteeri) sekä Toni Uusimäki (puheenjohtaja).

Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimi venetoimikunta, joka huolehti yhdistyksen veneen käytöstä. Toimikuntaan kuuluivat Rainer Hakanen, Juhani Hannila, Harri Hongell ja Hannu Tikkanen.

Yhdistyksellä on myös öljyntorjuntaa varten valmiusryhmä, joka organisoi yhdistyksen sisällä jäsenistöä mahdollisia öljyntorjuntatöitä varten. Valmiusryhmään kuuluvat Juhani Hannila, Harri Hongell ja Hannu Tikkanen.

BirdLife Suomi ry:n edustajistossa yhdistyksellä oli yksi edustaja, Toni Uusimäki.

 

3. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Nivalan ammattiopistolla 22.3.2013. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 30.10.2013 Kokkolan kaupungintalolla.

 

4. Tutkimustoiminta

Petoruutututkimus jatkui kuluneena vuonna. Ruutujen tutkimisesta vastasivat Miika Kangas ja Kai Pynssi.

Talvilintujen seurantapyynti -rengastusta harjoitettiin ainakin kolmella ruokintapaikalla Kokkolassa.

Talvilintulaskentoja suoritettiin eri puolilla maakuntaa aiempien vuosien tapaan noin 15 reitillä. Vastuuhenkilönä toimi Juhani Haapasaari.

Havaintokatsauksiin kerättiin havaintoja Tiira-havaintokeruuohjelmalla ja sähköpostilistalta. Vastuuhenkilönä toimi Sami Salonkoski. Havainnot julkaistaan havaintokatsauksessa Ornis Botnicassa ja Linnut-vuosikirjassa.

ARK-havainnot keräsi ARK:n pj Toni Uusimäki ja siht. Sami Kalliokoski. Havainnot julkaistaan Ornis Botnican harvinaisuuskatsauksissa ja Linnut-vuosikirjassa.

Havainnot toimialueen yölaulajista kerättiin edellisvuosien tapaan. Vastuuhenkilöinä toimivat Harri Hongell ja Sami Salonkoski.

Saaristolintulaskentoja jatkettiin edellisvuosien tapaan kesällä eri puolilla toimialueen saaristoa. Vastuuhenkilöinä toimivat Harri Hongell, Juhani Hannila, Hannu Tikkanen ja Ralf Wistbacka.

Yhdistys seurasi myös toimialueella uhanalaisten kahlaajien, lapin- ja etelänsuosirrin, kantojen kehitystä. Seurannasta vastaavat Marko Pohjoismäki ja Harri Hongell.

Kokkolan kaatopaikkalintututkimuksessa on meneillään jo 25. vuosi. Laskenta tehtiin kuukausittain. Tutkimuksesta vastaa Harri Hongell.

BirdLife Suomen vuoden tutkimuslajina oli selkälokki. Vastuuhenkilönä vuoden lajin osalta on toiminut Juhani Hannila. Tietoja lajista on koottu yhdistyksen alueelta laskennoilla sekä  Tiira-havaintorekisterin kautta.

Lisäksi jäsenet ovat suorittaneet mm. seuraavia Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimia tutkimuksia: ruokintapaikkatutkimus, vesilintulaskennat, suolintu- ja neliökilometriatlaslaskennat sekä kotkan ja kalasääsken vuotuiset pesäntarkastukset.

Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvittämiseen tähtäävä MAALI-hanke jatkui Keski-Pohjanmaan lintutieteellisessä yhdistyksessä vuoden 2013 aikana kriteereiden ja kohdealueiden määrittämisellä sekä myöhemmin MAALI-kohteiden viemisellä IBA-tietokantaan.

 

5. Lintuasematoiminta

Yhdistyksen alueella toimivalla Tankarin lintuasemalla rengastetaan vuosittain 1500 – 3000 lintua. Normaalin havainnoinnin ja rengastuksen lisäksi Tankarin lintuaseman tärkeitä toimintamuotoja ovat olleet biometrisen aineiston keruu linnuista, Tankarin saaren ja Lillgrundetin pesimälinnuston laskenta sekä yömuuton havainnointi. Tankarin lintuasema on ollut yhteistyössä Suomen muiden lintuasemien sekä muutamien ulkomaisten lintuasemien kanssa saaden mm. muiden lintuasemien toimintakertomuksia, joita säilytetään yhdistyksen arkistossa. Tankarin lintuaseman asemanhoitajana toimii Harri Hongell.

 

6. Linnustonsuojelu

Yhdistyksen luonnonsuojeluvastaavana toimi Kari Koivumäki ja IBA (Important Bird Areas) -vastaavana Kai Pynssi. Yhdistyksen alueella sijaitsee viisi kansallista IBA-kohdetta, joiden vastuuhenkilöinä ovat toimineet seuraavat: Hannu Tikkanen (Rahjan saaristo), Harri Hongell (Kokkolan saaristo), Juhani Hannila (Kokkolan Rummelö) ja Ralf Wistbacka (Luodon saaristo).

KPLY:n hallitus on toimintavuoden aikana tehnyt lukuisia lausuntoja ja valituksia: tuulivoima- ja turvetuotantohankkeisiin, niiden ympäristövaikutusselvityksiin sekä vaihemaakuntakaavaan liittyen. Hallitus on ottanut myös vastaan Suomen Riistakeskukselta lukuisia poikkeuslupapäätöksiä lintujen hävittämisestä (räkättirastaat, varikset, lokit sekä merimetsot) ja valittanut räikeimmistä ”tappoluvista”.

 

7. Asiantuntijatoiminta

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä.

 

8. Koulutus, retket ja muut yleisötapahtumat

BirdLife Suomi järjesti Pihabongaus -tapahtuman tammikuussa 2013. Keski-Pohjanmaalta tapahtumaan osallistui 398 pihaa, joilla havaittiin yhteensä 45 lajia.

Yhdistys osallistui omalla osastollaan Yhdistysten talvipäivään Villa Elbassa 17.3.2013. Yhdistyksen osastolla yleisö sai rakentaa linnunpönttöjä itselleen asiantuntijoiden opastuksella. Talvipäivään osallistui arviolta satoja ihmisiä.

Yhdistyksen joukkueet osallistuivat toukokuussa 2013 järjestettyyn valtakunnalliseen Tornien taisto -lintuharrastustapahtumaan tarkkailemalla lintujen kevätmuuttoa. Tornien taiston yhteydessä jäsenistö toimi oppaina suurelle yleisölle kertoen linnuista ja yhdistyksen toiminnasta. Virallisena yhdistystornina toimi Harjukarin torni Lohtajalla.

Lohtajan Ohtakarissa järjestettiin lintuleiri 26.-28.4.2013.

Toukokuussa tehtiin yhdistysretki Viroon.

Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan linturetkioppaina myös erilaisille yhdistys- ja opetusryhmille maakunnan alueella. Nivalan seudulla retkiopastoiminta on ollut erityisen vilkasta ja siellä on tehty yhteistyötä kaupungin vapaa-ajantoimiston, Suomen Ladun sekä 4H-kerhon kanssa ja käyty retkillä koululuokkien kanssa.

 

9. Tiedotustoiminta ja lintulehtiarkisto

Yhdistys lähetti vuoden aikana jäsenilleen kaksi jäsentiedotetta. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu myös BirdLife Suomi ry:n julkaiseman Tiira-lehden avulla. Yhdistyksen jäsenet toimivat vuoden mittaan asiantuntijoina monissa tiedotusvälineissä. Lintuihin, niiden elinympäristöihin tai yhdistykseen liittyviä juttuja oli vuoden 2013 aikana ainakin Keskipohjanmaa-, Kokkola-, Österbottens Tidning- sanomalehdissä sekä Radio Keski-Pohjanmaassa. Lisäksi yhdistyksen edustaja on ollut esillä Yle Pohjanmaan alueuutisissa.

KPLY ylläpiti ja uudisti internet-sivujaan (http://www.kply.fi). Sivujen ylläpidosta vastasivat Toni Uusimäki sekä Hannu Haikara. Yhdistyksellä on myös sähköpostikeskustelulista (kplylista@yahoogroups.com), jolla voidaan kertoa lintuhavainnoista, ilmoittaa tapahtumista tai käydä muuta keskustelua ajankohtaisista lintuasioista. Listalla oli vuoden 2013 lopussa noin sata jäsentä.

Yhdistykselle tulee vaihtokappaleet Suomessa julkaistuista lintulehdistä sekä muutamista ulkomaisista lintulehdistä (yhteensä n. 30 kpl). Lehdet on säilötty yhdistyksen arkistoon Kokkolan luonnontieteelliselle museolle (Pitkänsillankatu 26), josta ne ovat jäsenten lainattavissa.

 

10. Kisatoiminta

Yhdistyksen toimialueella järjestettiin perinteiseen tapaan tammikuun pinnakisa. Valtakunnalliseen Tornien taistoon toukokuussa 2013 osallistui yhdistyksen toimialueen torneissa 13 joukkuetta: Lohtajan Marinkaisten Harjukarissa sekä Lohtajan Vattajanniemellä, Kalajoen Puojinniemessä, Vihaslahdella ja Ämmässä, Himangan Meksinkallion tornissa, Kokkolan  Rummelössä, Uudenkaalepyyn Sandörenissä sekä Bådavikenissä, Kruunupyyn Hällörsfjärdenillä, Reisjärven Saarisessa, Nivalan Erkkisjärven tornilla ja Kannuksen Viitajärvellä.

Kesäralli kisattiin Lestijärven, Reisjärven ja Halsuan kuntien alueella 14.-15.6. Mukana oli viisi joukketta, joissa kisasi yhteensä kuusitoista osallistujaa. Heinäkuussa järjestettiin terassipinnakisa jo seitsemättä kertaa. Nivalassa järjestettiin perinteinen eloralli 17.8.2013, jossa oli mukana neljä joukkuetta. Lokakuussa järjestettiin seitsemättä kertaa KPLY:n ja PPLY:n välinen pinnataisto. Kalajoen perinteinen marraskuun pinnaralli kisattiin 2.11.2013 seitsemän joukkueen voimin.

 

11. Muu toiminta

Villa Elbassa esiteltiin optiikkaa ja muita harrastusvälineitä. Yhdistyksen edustaja oli paikalla kertomassa yleisölle KPLY:n toiminnasta ja auttamassa lintujen määrittämisessä.

Lauantaina 5.10.2013 / Sunnuntaina 6.10.2013 osallistuttiin European Bird Watch tapahtumaan Lohtajan Vattajan tornissa.

Tankarin lintusaarella pidettiin syksyllä 2013 talkoot, joissa suoritettiin mm luonnonhoitoraivausta sekä polttopuiden tekoa lintuasemalle.

Joutsenbongauksessa 26.-27.10.2013 selvitettiin Suomessa levähtävien laulujoutsenten määrää. Joutsenista tehtiin Keski-Pohjanmaalla yhteensä 157 havaintoa 5517 yksilöstä (lisäksi joutsenlaji 15 havaintoa: 327 yksilöä).

Nivalan ja lähikuntien lintukerho Larus sekä lasten ja nuorten lintukerho Viklo Kokkolassa jatkoivat toimintaansa vuoden 2013 aikana.