Veikko Salkion luontopäivät Kokkolassa lauantaina 26.9.2009

Veikko Salkion luontopäivät järjestetään Kokkolassa lauantaina 26.9.2009 klo 13.00-16.30 Luontokokoelma Kiepissä. Veikko Salkion luontopäivät kunnioittaa Veikko Salkion (1912-2006) merkittävää elämäntyötä luonnonsuojelun parissa. Luontopäivät järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Päivien järjestelyistä vastaavat Luontokokoelma Kieppi, Keskipohjanmaan kesäyliopisto ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys.

Kiepin luontotyöryhmän puheenjohtaja, biologi Harri Hongell esittelee eliölajien kannanmuutoksia Keski-Pohjanmaalla, alueella, jossa kohtaavat sekä useat pohjoiset että eteläiset lajit. Ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuoman luonnon rehevöitymisen myötä ovat eräät lajit taantuneet ja jopa hävinneet, toiset taas ilmaantuneet uudistulokkaina ja vakiintuneet tänne. Linnuilla hävinneitä tai voimakkaasti taantuneita lajeja edustavat mm. kultasirkku, pohjansirkku, riekko ja metso. Uudistulokkaita ovat puolestaan kyhmyjoutsen, valkoposki- ja kanadanhanhi sekä pikkuvarpunen, joka on parhaillaan syrjäyttämässä aikaisemmin paljon parjattua kotoista varpusta. Yleistynyt talviruokinta on lisännyt voimakkaasti mm. keltasirkkuja, viherpeippoja ja sinitiaisia. (Harri Hongell 2009)

Biologi Ralf Wistbacka kertoo uhanalaisesta liito-oravasta. Liito-oravametsä oli ennen suomalaista perusmetsää, joka nyt korvataan yhden puulajin plantaasimaisilla puuviljelmillä. Nämä uudet kuusi- tai mäntyviljelmät eivät varttuessaankaan vastaa lajin elinvaatimuksia. Jäljellä olevat luonnonmukaiset metsät ovat korvaamattomia liito-oravalle ja muulle metsälajistolle. Tällaiset metsät ovat monessa paikassa häviämässä kovaa vauhtia. Esimerkiksi Luodon kunnassa ne voivat olla menetettyjä jo vuoteen 2016 mennessä mikäli 2000-luvulla vallinnut hakkuutahti säilyy. Luonnonmukaisten metsien pirstoutumisesta ja häviämisestä johtuen liito-orava on Suomessa uhanalainen laji ja se lasketaan vaarantuneeksi (Vu). Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat on luonnonsuojelulain 49 § mukaan suojeltu. Lainmukaisesta suojelusta on etenkin metsämaastossa ollut hyvin vähän hyötyä liito-oravalle. (Ralf Wistbacka 2009)

Lopuksi Veikko Salkion ystävä, lavastemaalari Tapani Kurttila keskustelee yleisön kanssa Veikko Salkion luontonäytteistä, mukana myös luontoasiantuntijoita. Luonnon muotojen tarkkailu innosti Veikko Salkiota. Tästä hänellä oli hyötyä, kun hän suunnitteli ja toteutti luonnon pienoisdioraamoja. Hän preparoi linnut ja nisäkkäät mahdollisimman luonteviin ja lajille tyypillisiin asentoihin ja ympäristöihin. Punarintauros vartioi kun naaras hautoo sammalten suojassa pesässään. Kärppä hyppää ketterästi metsämyyrän niskaan. Hillerin vartalo on jännittynyt pitkäksi hännän päätä myöten. Se nuuhkii pudonneitten lehtien suojassa palloksi vetäytynyttä siiliä.

Lue lisää tapahtuman ohjelmasta.

Tapahtumasta antaa tietoja
amanuenssi Paula Hyttinen, puhelin 06-8289425 tai 044-7809475
Luontokokoelma Kieppi, Pitkänsillankatu 26, Kokkola