BirdLife -kysely

BirdLife SuomiBirdLife Suomi haluaa toteuttaa sen omien jäsenten asettamia tavoitteita. Tätä varten BirdLife tarvitseepalautetta – tämän kyselyn avulla sinulla KPLY:n ja BirdLife Suomen jäsenenä on mahdollisuus kertoa mielipiteesi BirdLife Suomen toiminnasta! Kysely toistetaan vuosittain, jotta BirdLife voi seurata toimintansa kehittymistä.

Vastaaminen vie 10-20 min. Joissain kysymyksissä voit valita useita vaihtoehtoja, ja jotkut vaihtoehdot vievät erilaisiin jatkokysymyksiin (kaikki kysymykset eivät siis näy kaikille).

Siirry tästä suoraan kyselyyn!