Räyringinjärvi

Räyringinjärvi

Räyringinjärvi on KPLY:n alueen sisämaan lintupaikoista yksi parhaista. Järvellä pesii runsaslukuisina monia KPLY:n alueella muuten vähälukuisia vesilintuja. Myös syksyiset kerääntymät ovat varsin suuria, mikä tekeekin Räyringinjärvestä yhden parhaista paikoista nähdä vesilintuja KPLY:n alueella. Räyringinjärven rehevät lähialueet tarjoavat lisäksi hyviä pesimäpaikkoja yölaulajille.

Linnusto

Räyringinjärvellä pesivä vesilinnusto on varsin rikas. Pesiviin lajeihin kuuluvat mm. Punasotka, Silkkiuikku, Härkälintu ja Nokikana. Lisäksi järvellä käy kalastelemassa lähiseuduilla pesivät kaakkurit, sekä kuikat.

Rehevät ranta-alueet tarjoavat paljon hyviä yölaulaja paikkoja. Yölaulajista lähes jokavuotisia ovat kaulushaikara, luhtahuitti, viitakerttunen, satakieli, pensassirkkalintu, mustapääkerttu sekä kultarinta. Harvinaisimpia vieraita ovat olleet kuhankeittäjä, luhtakana, rytikerttunen, viitasirkkalintu, sekä KPLY:llä harvinainen rastaskerttunen joka on tavattu laulamasta jopa kahtena vuonna samasta ruovikosta!

Räyringinjärvellä kannattaa retkeillä pesimäkauden ulkopuolellakin, sillä järvellä levähtää sekä keväisin, että syksyisin myös muuttavia vesilintuja, kuten(suurin määrä suluissa) tukkasotkia(70), telkkiä(147), isokoskeloita(157), sekä uiveloita(37). Myös arktisia vesilintuja havaitaan säännöllisesti. Näistä suurimmat määrät ovat olleet lapasotka(2), mustalintu(4), pilkkasiipi(20) sekä alli(2). Syksyisin Räyringinjärvelle kerääntyy suuri määrä nokikanoja. KPLY:n suurin nokikana määrä 201 on laskettu syyskuun alussa Räyringinjärveltä. Valtaosa syksyisistä nokikanoista on järven omaa pesimäkantaa, mutta luultavasti myös muuttavia liittyy joukkoon.

Harvinaisuudet

Vaikka retkeily Räyringinjärvellä on ollut pitkään varsin vähäistä ja lisääntynyt vasta viime vuosina on järveltä ja sen läheisyydestä onnistuttu löytämään jo joitakin pikkuharvinaisuuksia. Mielenkiintoisimpia näistä ovat olleet rastaskerttunen (2), jalohaikara, pikku-uikku, haarahaukka sekä kuhankeittäjä.

Mistä tarkkailla järveä

Räyringinjärvi on pitkänmuotoinen järvi mistä syystä kaikkien järvellä lepäilevien lintujen näkeminen yhdestä paikasta ei ole mahdollista. Parhaita paikkoja tarkkailla järveä ovat Ahon uimaranta, sekä venevalkamat Alaspäässä ja Finnilänlahdella. Vesilintujen laskemiseen riittää vierailu Ahon uimarannalla, sekä Alaspaan venevalkamassa, joista näkyvät linnut ovat pääsääntöisesti eri lintuja. Finnilänlahden venevalkamassa vierailu kannattaa etenkin kesällä, sillä läheinen ruovikko houkuttelee hyvin rantakanoja ja rastaskerttusia 😉

{mosmap kml=’http://www.kply.fi/maps/veteli.kml|width=’600’|height=’500’|lat=’63.390830’|lon=’23.7860940’|zoom=’12’|mapType=’Normal”}