Yhdistyksen historia

BirdLife Keski-Pohjanmaa on perustettu 14.5.1978 Pohjanmaan keskiosien lintuharrastajien ja tutkijoiden välistä kanssakäymistä ja tiedon saamista edistämään sekä yleisön informoimiseksi. Yhdistyksen alkuperäinen nimi oli Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (KPLY), joka jäi historiaan nimenmuutoksen myötä vuonna 2019. Yhdistyksen alue ulottuu rannikolla etelästä Uusikaarlepyyn ja Oravaisten rajalta pohjoiseen Kalajoen ja Pyhäjoen rajalle. Idässä etäisin kunta, Pyhäjärvi, sijaitsee rannikolta liki 200 km päässä. Toimialue ulottuu etelässä ja kaakossa Perhonjokilaakson kuntiin, Lestijärveen, Halsuaan ja Veteliin.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. lintujen muuton seuranta, retket, erilaisten julkaisujen tuottaminen, yleisön opastaminen ja valistus, kurssien ja leirien järjestäminen, erilaiset lintulaskennat, seurannat sekä yksittäiset lintututkimukset ja lintujen rengastus. Yhdistys julkaisee Ornis Botnica -julkaisua, johon on koottu merkittävimpiä tutkimustuloksia sekä tiedonantoja linnuista. BirdLife Keski-Pohjanmaa laatii myös lausuntoja erilaisiin ympäristöhankkeisiin, jotka koskevat linnustoa sekä on toiminut konsulttina linnustoselvityksissä.

Yhdistyksen logo on muuttunut vuosien varrella. Ensimmäisessä logossa komeilee nuori maakotka, joka koristi yhdistystä ensimmäiset vuodet. Vuonna 1980 järjestettiin logolle suunnittelukilpailu ja uudeksi logoksi valittiin Keski-Pohjanmaan maakuntalintujen, kiurujen soidinlentoa peltoaukean yllä esittävä työ. Kyseinen logo palveli yhdistystä yli 25 vuotta.

Yhdistyksen 30-juhlavuoden kunniaksi järjestettiin vuonna 2007 uusi logokilpailu, jonka voitti lappeenrantalainen kuvataiteilija Tiinalotta Särmölä. Logosta on kuvitteellisesti nähtävissä kolme kiurun siluettia. Logon alaosassa oleva kaari symboloi kiurujen muuttoreittiä ja yhdistyksen toimintamuotoja. Lentävien lintujen avoinna olevat siivet symboloivat avointa yhdistystä. Särmölän työ valittiin yhdistyksen järjestämän logokilpailun seitsemästä ehdostuksesta. Valinnan tehneen hallituksen mukaan Särmölän työssä Keski-Pohjanmaan maakuntalintu, kiuru on kuvattu taitavasti. Logossa on myös uutta modernia voimaa, jota halutaan myös yhdistyksen toimintaan uuden logon myötä.

Yhdistyksen alueella toimii Tankarin lintuasema, joka sijaitsee Kokkolan edustalla. Lintuasemalla seurataan lintujen muuttoa ja etenkin yömuuttoa, rengastetaan lintuja, lasketaan ja seurataan muutoksia pääsaaren sekä lähisaariston linnustossa.

Yhdistyksen hallitus valitaan sääntömääräisisä syyskokouksissa. Hallituksen lisäksi yhdistyksen toiminnassa on mukana lukuisa määrä aktiivisia jäseniä. Lintutieteellinen yhdistys on komeasta nimestään huolimatta perustettu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita linnuista ja niiden elinoloista. Yhdistys pyrkii tarjoamaan lintutietoutta ym. niin pihapiirin linnuista, talviruokinnasta, muutontarkkailusta kuin linnustotutkimuksista. Tule rohkeasti mukaan yhdistyksen toimintaan!

Yhdistyksen yhteystiedot:

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry
PL 171
67101
email kply@birdlife.fi