Havaintojen ilmoittaminen

Havaintojen ilmoittaminen Tiiraan

Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi (pdf)

Ajankohtaisia havaintoja yhdistyksen alueelta

Lintutilanne Suomessa nyt

Harvinaisuudet (RK- ja ARK -lajit)

Yksi tärkeimmistä yhdistyksen tehtävistä on kerätä ja julkaista alueensa lintuhavaintoja sekä ylläpitää havaintoarkistoa. BirdLife Keski-Pohjanmaa käyttää lintuhavaintojen keruussa ensisijaisesti valtakunnallista Tiira havaintojärjestelmää. Tiiraan voit ilmoittaa kaikki lintuhavaintosi ja sen avulla voit ylläpitää henkilökohtaista havaintopäiväkirjaa.

Yhdistys toivoo kaikkia käyttäjiä kirjaamaan erityisesti havainnot ilmoitettavista lajeista. Näiden havaintojen lisäksi toivotaan ilmoitettavan ensihavainnot kevätmuuttajista tai muuten ajankohdallisesti mielenkiintoiset havainnot sekä suuret muuttosummat ja lepäilijäkerääntymät.