Tankarin lintuasemasääntö

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry
Lintuasematoimikunta vahvistanut 24.04.2023

TERVETULOA TANKARIN LINTUASEMALLE

BirdLife Keski-Pohjanmaa ry ylläpitää lintuasemaa Kokkolassa Tankarin majakkasaarella. Lintuasematoiminta Tankarissa alkoi jo 50 vuotta sitten vuonna 1972. Keväällä lintujen muuttoaika on parhaimmillaan huhtikuun lopulta kesäkuun alkuun ja syksyllä elokuun lopulta lokakuun puoliväliin. Aseman toiminta keskittyy sekä lintujen muuton tarkkailuun että rengastustoimintaan. Kesällä seurataan ja rengastetaan Tankarin ja lähisaariston pesimälinnustoa.

Tankarin lintuaseman toiminnasta huolehtii yhdistyksen nimeämä lintuasematoimikunta. Lintuasemalle ovat tervetulleita niin yhdistyksen jäsenet kuin muutkin lintuharrastajat. Lintuasematoimikunta toivottaa erityisen tervetulleiksi lintuasemarengastajat, rengastustenttien suorittamiseen tähtäävät rengastajaharjoittelijat ja myös aloittelevat lintuharrastajat.

Oleskelu ja toiminta lintuasemalla edellyttää lintuasematyöskentelyn velvoitteiden noudattamista. Aseman päivittäisiin rutiineihin kuuluvat esimerkiksi aamumuuton havainnointi ja paikallisten lintujen laskenta. Päivittäisten asemavelvollisuuksien suorittaminen kuuluu kaikille aseman miehittäjille.

Tankarin majakkasaarelle liikennöi kesäkaudella noin 1.6.- 15.9. säännöllisesti Kokkolan matkailun ylläpitämä Jenny-laiva, johon lippuja voi ostaa Visit Kokkolan www-sivustolta. Turistikaudella on avoinna Tankar Cafe, jossa on ruokailumahdollisuus ja ravintolaoikeudet. Visit Kokkolan kautta voi myös ostaa eri tasoisia matkailumajoituksia Tankarin majakkamäen eri rakennuksiin.

Lintuasemarakennukset ja puitteet

Tankarin lintuaseman rakennukset ovat: a) lintuasemarakennus, jossa on majoitustilaa 4 hengelle, b) sauna- ja rengastuslabra, jossa on varamajoitustilaa 1-2 hengelle sekä c) wc-puuvajarakennus. Asemalta löytyvät kaikki perustarpeet, kuten sähköt, jääkaappi ja täysi keittiövarustus. Tarvitset mukaasi asemalle ainoastaan vaatteet, lakanat/makuupussin, ruokaa ja vettä (saarella ei ole kaivoa, mutta sadevesi kerätään pesuvedeksi).

Sauna- ja rengastuslabrarakennus sekä wc-puuvajarakennus ovat valmistuneet vuonna 2019. Saunoa voit rajoituksetta. Lintuasemarakennus on alun perin 1880-luvulla majakan rakentamisen yhteydessä rakennettu vanha hiilipaja, joka kunnostettiin vuonna 1974 lintuasemakäyttöön. Lintuasemarakennusta ja sen kalustusta kunnostetaan parhaillaan, mutta puitteet ovat jo nyt toimivat.

Asemalle pääsy ja kuljetukset

Lintuasemalle majoittumaan tulevat taikka vierailemisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä asemanhoitaja Hannu Tikkaseen, puh. 040-0162 072. On välttämätöntä tehdä varaus etukäteen, jotta aseman tilakapasiteetti ei ylity. Lintuasemarengastajilla on varauksiin etuoikeus, jos asemalla on päällekkäisiä varauksia. Lintuaseman miehittäjille järjestetään Visit Kokkolan Jenny-yhteysaluksen lisäksi erillisiä kuljetuksia lintuasematoimikunnan toimesta. Kyydityksiä koordinoi asemanhoitaja Hannu Tikkanen ja varalla Jukka Ylikarjula, puh. 044-7250 002.

Tankarin lintuaseman rengastusvastaavana toimii Juhani Hannila, puh. 044-7809 307, jolta saa lisätietoja rengastustoiminnan eri vaihtoehdoista. Mikäli haluat tulla rengastusharjoitteluun Tankarin lintuasemalle, ota yhteyttä Juhani Hannilaan taikka asemanhoitaja Hannu Tikkaseen.


Tankarin lintuaseman säännöt ja ohjeistukset

1. Toiminta lintuasemalla

 • Kukin on lintuasemalla vieraillessaan vastuussa aseman ylläpidosta, tavaroista ja siisteydestä. Jakson päättyessä tilat jätetään siistiin kuntoon. Saaren satamassa on jätehuolto ja lintuasemalla on biojätteelle kompostointisäiliö. Jokainen miehittäjä on vastuussa jätehuollosta ja vie tuottamansa roskat ja kierrätystuotteet pois asemalta.
 • Majoittuja tuo mukanaan liinavaatteet. Sängyssä pitää käyttää aluslakanaa ja pussilakanaa (vaihtoehtoisesti aluslakanaa ja makuupussia) sekä tyynyliinaa.
 • Asemalle ei ole juomavesikaivoa. Jokainen miehittäjä huolehtii, että asemalla on juomavettä omaan käyttöönsä joko tuotuna taikka suodatettuna. Saunan pesuvedet saadaan sadevesisäilöstä.
 • Asemalla on kaikki perusruoanlaittoon tarvittavat välineet. Jokainen vastaa käyttämiensä astioiden tiskauksesta. Lintuasemalla on wc- ja talouspaperit, pesuaineet, ym. sekä mausteita, kahvinsuodattamia ja muita peruskeittiötarvikkeita. Asemajaksolle tullessasi tuo mukanasi harkintasi mukaan täydentäviä taloustavaroita, kuten wc- ja talouspaperia.
 • Kestoelintarvikkeita löytyy varalta ruokakaapista. Voit jättää säilykkeitä, kahvia ja muita kestoelintarvikkeita asemalle. Älä jätä pilaantuvia elintarvikkeita. Jos havaitset, että yhteisissä ruokatavaroissa on vanhentumassa olevia taikka vanhentuneita ruokatavaroita, käytä pois taikka hävitä.
 • Lintuasemavarustukseen sisältyy mm. ladattavia otsalamppuja, kohtuullinen kaukoputki ja vieraskiikarit. Eli jos omat laitteet unohtuvat, niin asemalta löytyy.
 • Saunaa ja aseman takkauunia voit lämmittää tarpeen mukaan, mutta polta puita harkiten. Pois lähtiessäsi huolehdi, että seuraavaa vierailijaa varten on polttopuut valmiina, kuten oli sinunkin tullessa.
 • Sähköjen käytöstä, lukituksista, tulisijoista, ym. on asemalla erilliset ohjeistukset.

2. Kirjalliset velvollisuudet

 • Lintuasemalomake täytetään joka päivä havainnoista ja toiminnasta. Havainnot kirjataan tuoreeltaan myös Tiira-lintutietopalveluun. Lintuasemalomakkeen täyttämisestä on erilliset ohjeet.
 • Asemapäiväkirja kirjoitetaan joka päivä. Päivän tapahtumista kerrotaan olennaiset säätiedot, olennaiset havainnot ja rengastukset määrineen sekä muuta olennaista päivän tapahtumista.
 • Vieraskirjaan merkitään jokaisen asemalla kävijän taikka vierailijan jakso- tai päivätiedot. Vieraskirjaan voidaan ottaa myös niiden ohikulkevien henkilöiden tiedot, joille on esitelty lintuaseman toimintaa.
 • Edellä mainitut kirjalliset rutiinit ovat lintuasemalla työskentelyn ns. pakollisia tehtäviä, jotta lintuasematoiminnan tieteellinen työ ja vuosittainen raportointi on mahdollista.

3. Havainnointi lintuasemalla

 • Asemavelvollisuuksien suorittaminen, kuten päivän aikana havaittujen paikallisten ja muuttavien lintujen havaintojen kirjaaminen, kuuluu kaikille aseman miehittäjille.
 • Vakio-ohjeena on, että ns. aamuhavainnointi suoritetaan päivittäin auringonnousun jälkeen kahden tunnin ajan, jos rengastustilanne sen mahdollistaa.
 • Vakio-ohjeena keväällä toukokuun puolivälin ja kesäkuun alun aikana suoritetaan illalla kahden tunnin ajan ennen auringonlaskua ns. arktisen muuton havainnointia.
 • Vakio-ohjeena on, että saari kierretään vähintään 2 kertaa päivässä: aamu-/aamupäiväkierros ja ilta-/iltapäiväkierros. Lintujen pesimäaikana 15.5.-31.7. pohjoiskallioiden pesimäpaikoilla liikkumista tulee välttää eli havainnointi suoritetaan riittävän etäältä.
 • Yömuuttoa havainnoidaan syys-lokakuun aikana suotuisina iltoina ja öinä. Tankarissa on parhaina öinä havaittu jopa 30.000 muuttavaa rastasta ja muuta lintua. Yömuuton havainnoinnista on erilliset ohjeet.
 • Havainnoinnista annetaan lisäksi tarkempia erillisiä ohjeita.

4. Rengastustoiminta

 • Tankarissa rengastamiseen tarvitaan henkilökohtainen Rengastustoimiston myöntämä lintuasemalupa. Rengastuksessa tulee noudattaa rengastajan käsikirjan ohjeita. Rengastustoiminnasta Tankarin lintuasemalla on lisäksi annettu erilliset ohjeet ja lisäksi voit olla yhteydessä Juhani Hannilaan.
 • Tärkeintä on, ettei lintujen turvallisuudesta tingitä: mikäli lintuja alkaa tulla enemmän kuin rengastaja pystyy hallitsemaan, on verkkoja tyhjennyksen jälkeen suljettava, kunnes tilanne rauhoittuu. Myös sateella, kylmällä säällä, tai muussa poikkeavassa säätilanteessa, tulee pyynnissä olevia verkkoja vähentää.
 • Kaikki rengastusonnettomuudet, kuolleena maastosta löydetyt linnut ja kontrolloidut rengastetut linnut, tulee merkitä niille varatuille lomakkeille tai tarkoitukseen varattuun vihkoon. Majakkaan törmänneet linnut merkitään omaan vihkoonsa.
 • Tankarin rengastustoiminnan tärkein osa on muutonaikainen varpus- ja petolintujen verkkopyynti suolla ja länsimetsässä. Erityisen tärkeä osa verkkorengastusta on vakiopyynti, jonka avulla kerätään seuranta-aineistoa läpimuuttavista varpuslinnuista. Lisäksi voidaan rengastaa pesivien lintujen poikasia, syksyisin vaeltavia pöllöjä ja aseman ruokinnan lintuja.
 • Rengastusjaksolla pyritään ylläpitämään vähintään 10-12 vakioverkkopaikkaa säätilan ja tuulten sekä miehitysresurssien mukaisesti. Vakioverkkopaikkoja pikkulintuverkoille on suon alueella 4-5, lehdossa 3-5, W-metsässä 3-4 ja lintuasemalla 1. Verkkopaikkojen sijainti selviää erillisestä kuvasta. Kartalle merkittyjen vakiopaikkojen lisäksi on muutamia muita, vähemmän käytettyjä paikkoja.
 • Jokainen rengastaja on velvollinen rengastusjaksonsa jälkeen ilmoittamaan rengastuksensa ja kontrolloidut linnut Luomukselle rengastustoimiston ohjeiden mukaisesti.

5. Muut ohjeistusta Tankarista ja lintuasemasta

 • Jokaisen vierailijan vastuulla on omista turvallisuus-, tapaturma- ja vakuutusvastuistaan huolehtiminen. Lintuasema ei vastaa kävijöiden turvallisuusvastuista, mutta lintuasemarakennukset ovat kiinteistö- ja irtaimistovakuutettu. Lintuaseman ensiapuhyllystä löytyy laastareita ja muuta ensiaputarviketta. Saaren satamassa on sydäniskurilaitteisto.
 • Tankarin majakkasaari on vanha kalastaja- ja luotsisaari. Saarella toimii edelleen karikokoukseen perustuva itsehallinto, joka tarkoittaa saarelaisten päätäntävaltaa saaren asioista. Lintuaseman miehittäjien edellytetään noudattavan saaren yhteisöllisiä perinteitä sekä avuliasta ja ystävällistä käytöstä.
 • Jos havaitset turistikaudella matkailijoiden taholta tapahtuvaa pesimälinnuston tahatonta tai tahallista häirintää, niin puutu asiaan ystävällisesti ja ilmoita asiasta myös asemanhoitajalle. Maastoon on pesimäkaudella merkitty ns. kieltoalueet, joilla asiaton liikkuminen on lintujen pesinnän turvaamiseksi kiellettyä.
 • Asemalla yöpyjät maksavat 20 euron vuotuisen kerta-asemamaksun tilille FI19 5163 3750 0127 71 (Tankarin lintuasema/BirdLife Keski-Pohjanmaa). Maksun viestiksi laitetaan: ”Tankar asemamaksu VUOSI + oma nimi”. Vuotuinen asemamaksu on sama riippumatta siitä, kuinka monta päivää asemalla viettää.