FINIBA

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas FINIBA) -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa kaikki maamme tärkeät lintualueet, säilyttää ne linnustolle soveliaina elinalueina sekä seurata niillä linnuston ja elinympäristön muutoksia. Tähän mennessä hankkeen aikana kerättyjen tietojen perusteella valittua ja tässä julkistettua Suomen tärkeiden lintualueiden joukkoa on tulevaisuudessa mahdollista täydentää uusien kartoitusten antamien tietojen perusteella.

FINIBA antaa arvokasta tietoa linnustonsuojelun kannalta tärkeistä alueista ja suojelun kannalta tärkeimpien lintulajien esiintymisestä eri puolilla maata, ja sen tietoja voidaan hyödyntää valtakunnallisessa ja alueellisessa maankäytön ja luonnonsuojelun suunnittelussa ja toteutuksessa. FINIBA on laaja lintualueiden kartoitushanke, ei virallinen suojeluohjelma, vaikka sen tuloksena syntynyt, koko maan kattava tärkeiden lintualueiden verkko näitä muistuttaakin. FINIBA- alueen suojelu edellyttää, että ympäristöviranomainen tunnustaa alueen luonnonsuojelullisen arvon ja hankkii sen suojelutarkoituksiin tai nimeää sen johonkin suojeluohjelmaan.

Keski-Pohjanmaan lintutieteellisellä yhdistyksellä on 15 FINIBA -aluetta:

Aluenro Alueen nimi Kunta / kunnat Pinta-ala (ha) Yht. lajeja Pes. lajeja Ker. lajeja
730038 Uudenkaarlepyyn saaristo Uusikaarlepyy 7707 2 2
730072 Monässundet Uusikaarlepyy 53 1 1
740003 Vattajanniemi Lohtaja, Himanka 8446 1 1
740008 Letto-Keskuskarit Kalajoki 899 4 3 1
740052 Kotkanneva Kälviä 3344 1 1
740064 Vuohtajärvi Reisjärvi 839 1 1
740083 Rummelö-Harrbodan Kokkola 241 4 4
740089 Pilvineva Veteli, Kaustinen 4128 1 1
740098 Haapajärvi Veteli 169 2 1 1
740135 Kokkolan ja Larsmon sisäsaariston glot ja fladat Kokkola, Larsmo 674 1 1
740154 Luodonjärven eteläiset lahdet Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy 1640 2 1 1
740156 Luodon-Kokkolan-Kälviän saaristo Luoto, Kokkola, Kälviä, Pietarsaari 37768 12 8 4
740157 Rahjan saaristo-Alaviirteenlahti Himanka, Kalajoki, Lohtaja 15516 5 4 1
740158 Kälviän-Toholammen rajaseudun suot Kälviä, Toholampi, Kannus, Lohtaja 6366 2 2
740160 Pesäneva-Pitkäneva-Rimpineva Sievi 1232 2 2