IBA

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird Areas, IBA) on BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 97 sijaitsee Suomessa. Yksittäisen IBA-alueen linnustotiedot pyritään selvittämään 5-10 vuoden välein.

Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksellä on viisi IBA-aluetta:

– Rummelö-Harrbådan

– Rahjan saaristo

– Kokkolan-Kälviän saaristo

– Luodon saaristo

– Uudenkaarlepyyn saaristo