BLKP:n kevätkokous 20.4.2024

ESITYSLISTA

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika:              Lauantai 20.4.2024 klo 15:00

Paikka:          Kalajoki, Pitkäkarintie 2 (Meriheinä, MTK:n maja).

Mahdollisuus osallistua Teams-yhteydellä. Linkkiä voi pyytää puheenjohtajalta, sihteeriltä tai osoitteesta info@kpbirdlife.fi

Käsiteltävät asiat

1 §         Kokouksen avaus

2 §         Kokouksen järjestäytyminen

  • Puheenjohtajan valinta
  • Sihteerin valinta
  • Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

3 §         Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 §         Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5 §         Toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen vuodelta 2023

6 §         Tilinpäätös vuodelta 2023 ja toiminnantarkastajien lausunto

7 §         Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle

8 §         Tankarin lintuaseman toimintaraportti 2023 ja toimintasuunnitelma 2024

9 §         Yhdistyksen hallituksen toimintakatsaus vuoteen 2024

  • Yhdistyksen tapahtumakalenteri 2024
  • Atlas-laskentojen tilannekatsaus
  • Tiira2 tilannekatsaus
  • Jäsenkyselyn tulokset ja kehittämistoimenpiteet
  • Tiedotus- ja viestintäasiat
  • Keskeisiä valmistelussa olevia muita asioita

10 §       Muut asiat

11 §       Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Johan Hassel                                                                 Jukka Ylikarjula

puheenjohtaja, puh. 040-5230 392                                sihteeri, puh. 044-7250 002