Puhkion laskettelumäki

Yleistä

Puhkionkalliolla sijaitseva laskettelurinne on selvästi ympäröivää maastoa korkeammalle kohoava mäki, jolta on hyvät näkymät kaikkiin ilmansuuntiin. Laskettelurinne onkin muutontarkkailupaikkana varsin mainio. Luotei-Kaakkois suunnassa kulkeva Perhonjokilaakso toimii johtolinjana, jota monet linnut seurailevat.

Linnusto

Hyvän näkyvyyden ansiosta Puhkio soveltuu erityisen hyvin kurkimuuton ja hanhimuuton seuraamiseen. Laskettelurinteellä kasvavat rikkaruohokentät houkuttelevat myös siemensyöjiä pysähtymään paikalliseksi. Pesimälinnuston kannalta Puhkio ei ole erityisen mielenkiintoinen. Lähialueilla pesivät petolinnut ovat helposti nähtävissä korkealta mäeltä kaarrellessaan reviirillään.  Mielenkiintosimpana vuosina 2003-2005 Kruunupyyn puolella pesinyt haarahaukka, joka oli kohtuullisen helposti havaittavissa Puhkiolta.  Puhkion omia pesimälajeja ovat mm. avoimella rikkaruohokentällä vuosikausia pesineet peltopyy ja pikkutylli.

Harvinaisuudet

Harvinaisimpia Puhkiolla nähtyjä lajeja ovat sepelrastas, haarahaukka, tundra- ja lyhytnokkahanhi.

Ajo-ohje

Puhkiolle on mahdollista menne kolmea eri reittiä. Helpoiten paikalle löytää ajamalla vt.13:a noin 1.3km Kaustisen keskustasta Vetelin suuntaa, josta käännytään oikealle laskettelukeskuksen parkkipaikalle. Tästä on noin 400m matkaa ja 45m nousua laskettelurinteen huipulle. Mäen huipulle voi myös ajaa maastokelpoisella autolla. Ajoura kääntyy 100m laskettelukeskuksen risteyksen jälkeen. Jos ei omista maastoautoa, eikä halua kiivetä mäkeä, voi auton jättää Pauanteelle, josta on noin 400m kävelymatka. Paunteelle ajetaan 1.2km Kaustisen keskustasta vt 63:a Evijärven suuntaan, josta käännytään risteyksestä vasempaan. Risteyksessä on opastus Pauanteelle.

 

 

Haapajärvi

Haapajärvi

 

{mosmap kml=’http://www.kply.fi/maps/veteli.kml|width=’600’|height=’500’|lat=’63.4004080’|lon=’23.8388470’|zoom=’13’|mapType=’Normal”}

Räyringinjärvi

Räyringinjärvi

Räyringinjärvi on KPLY:n alueen sisämaan lintupaikoista yksi parhaista. Järvellä pesii runsaslukuisina monia KPLY:n alueella muuten vähälukuisia vesilintuja. Myös syksyiset kerääntymät ovat varsin suuria, mikä tekeekin Räyringinjärvestä yhden parhaista paikoista nähdä vesilintuja KPLY:n alueella. Räyringinjärven rehevät lähialueet tarjoavat lisäksi hyviä pesimäpaikkoja yölaulajille.

Linnusto

Räyringinjärvellä pesivä vesilinnusto on varsin rikas. Pesiviin lajeihin kuuluvat mm. Punasotka, Silkkiuikku, Härkälintu ja Nokikana. Lisäksi järvellä käy kalastelemassa lähiseuduilla pesivät kaakkurit, sekä kuikat.

Rehevät ranta-alueet tarjoavat paljon hyviä yölaulaja paikkoja. Yölaulajista lähes jokavuotisia ovat kaulushaikara, luhtahuitti, viitakerttunen, satakieli, pensassirkkalintu, mustapääkerttu sekä kultarinta. Harvinaisimpia vieraita ovat olleet kuhankeittäjä, luhtakana, rytikerttunen, viitasirkkalintu, sekä KPLY:llä harvinainen rastaskerttunen joka on tavattu laulamasta jopa kahtena vuonna samasta ruovikosta!

Räyringinjärvellä kannattaa retkeillä pesimäkauden ulkopuolellakin, sillä järvellä levähtää sekä keväisin, että syksyisin myös muuttavia vesilintuja, kuten(suurin määrä suluissa) tukkasotkia(70), telkkiä(147), isokoskeloita(157), sekä uiveloita(37). Myös arktisia vesilintuja havaitaan säännöllisesti. Näistä suurimmat määrät ovat olleet lapasotka(2), mustalintu(4), pilkkasiipi(20) sekä alli(2). Syksyisin Räyringinjärvelle kerääntyy suuri määrä nokikanoja. KPLY:n suurin nokikana määrä 201 on laskettu syyskuun alussa Räyringinjärveltä. Valtaosa syksyisistä nokikanoista on järven omaa pesimäkantaa, mutta luultavasti myös muuttavia liittyy joukkoon.

Harvinaisuudet

Vaikka retkeily Räyringinjärvellä on ollut pitkään varsin vähäistä ja lisääntynyt vasta viime vuosina on järveltä ja sen läheisyydestä onnistuttu löytämään jo joitakin pikkuharvinaisuuksia. Mielenkiintoisimpia näistä ovat olleet rastaskerttunen (2), jalohaikara, pikku-uikku, haarahaukka sekä kuhankeittäjä.

Mistä tarkkailla järveä

Räyringinjärvi on pitkänmuotoinen järvi mistä syystä kaikkien järvellä lepäilevien lintujen näkeminen yhdestä paikasta ei ole mahdollista. Parhaita paikkoja tarkkailla järveä ovat Ahon uimaranta, sekä venevalkamat Alaspäässä ja Finnilänlahdella. Vesilintujen laskemiseen riittää vierailu Ahon uimarannalla, sekä Alaspaan venevalkamassa, joista näkyvät linnut ovat pääsääntöisesti eri lintuja. Finnilänlahden venevalkamassa vierailu kannattaa etenkin kesällä, sillä läheinen ruovikko houkuttelee hyvin rantakanoja ja rastaskerttusia 😉

{mosmap kml=’http://www.kply.fi/maps/veteli.kml|width=’600’|height=’500’|lat=’63.390830’|lon=’23.7860940’|zoom=’12’|mapType=’Normal”}