Yömuutto 2008

  Kuukausi       s y y s k u u       

l ok akuu

    Summa
  Päivä   22. 23. 25. 26. 27. 29. 30. 3. 4. 5. 8. 30.  12 yötä
  Havaintotunnit 0.35 2.00 3.15 5h 50min
  Telkkä Buc cla 1* 1
  Taivaanvuohi Gal gal 1 1
  Kuovisirri Cal fer 1 1
  Suosirri Cal alp 1 2 3
5. Tylli Cha hia 1 1
  Niittykirvinen Ant pra 1 1 2
  Punarinta Eri rub 1 3 4
  Mustarastas Tur mer 1 2 63 66
  Punakylkirastas Tur ili 30 84 3 628 33 2797 5 3 580
10. Laulurastas Tur phi 8 10 3 342 14 103 1 481
  Räkättirastas Tur pil 10 149 147 5 311
  Rastaslaji Turdus sp. 15 15
  Hippiäinen Reg reg 352 71 1 8233 8 657
  Puukiipijä Cer fam 1 1
  Punatulkku Pyr pyr 1 7 8
15. Pajusirkku Emb sch 1 1
  Pikkulintulaji Passerif. 138 30 168

Yhteensä   38 615 6 71 1 1 1 1154 47 11356 1 10 13 301

Lajeja   2 10 2 1 1 1 1 7 2 8 1 2 15
                               
  * = löytyi kuolleena majakan juurelta aamulla                  

Yömuutto

Tankarin 20-valokeilainen majakka, jonka teho on 1,5 milj. candelaa, näkyy hyvissä olosuhteissa Kalajoelle noin 60 kilometrin päähän. Valo houkuttelee  pimeinä ja etenkin sateisina tai sumuisina öinä muuttolintuja magneetin tavoin puoleensa. Asemarutiineihin kuuluukin syksyllä yömuuton seuranta. Parhaina massa-muuttoöinä on majakassa laskettu taivaalta liki 40 000 muuttolintua tai niiden ääniä. Parhaita muuttosäitä ovat vähätuuliset tai tuulettomat, lämpimät ja sumuiset, tihkusateiset tai räntäsateiset säät, jotka houkuttelevat lintuja parhaiten valojen piiriin. Vuodet eivät ole veljeksiä, sillä yömuuttajamäärät vaihtelevat erittäin suuresti eri vuosina riippuen kulloinkin vallitsevista sääoloista: parhaana syksynä (1984) oli muuttajia 106 000 ja heikoimpana syksynä (1994) alle 50 muuttajaa !! Runsaimmat yömuuttomäärät havaitaan tavallisesti noin 15.9.-15.10. välisenä aikana.

 

Yömuutto huipentuu yleensä hieman ennen puoltayötä, jolloin nimenomaan rastaat muuttavat vilkkaasti. Toinen, pienempi huippu sattuu aamutunneille noin 4-5 aikoihin (kuva 2). Runsaimpia muuttajia yöllä ovat punakylkirastaat, räkätit ja laulurastaat. Muista lajeista tavataan yleisenä mm. hippiäisiä (kuva 3), urpiaisia, pulmusia ja punarintoja. Määrittämättömiä pikkulintuja muuttaa yöllä paljon ja määrittämisvaikeudet aiheutuvat lajien ääntelemättömyydestä. Kokemuksen perusteella huomattava osa näistä hiljaisista varpuslinnuista on hyönteissyöjiä. Myös kahlaajia ja vesilintuja muuttaa ajoittain runsaasti. Eräitä erikoisuuksia ovat mm. seuraavat eri öinä tehdyt yömuuttohavainnot (valtaosa kuultu, mutta osa myös nähty):

 

                                                                

tylli 7.9.1980 482
   
taivaanvuohi 25.9.1984 306
   
tundrakurmitsa 1.9.1978 92
   
suosirri 25.9. 1984 400
   
kiuru 30.9. 1984 152
   
punarinta 30.9. 1984 149
   
hippiäinen 5.10.2008 8233
   
mustarastas 11.10. 1979 73
   
punakylkirastas 2.10.1984 27 107
   
kottarainen 7.10.1978 297
   
pulmunen 20.10. 1976 1182

 

 

 

Pilvisellä kelillä, jolloin näkyvyyttä on yli 10 km, muuttavat linnut melko suoraan majakan ohitettuaan saaren yli. Sumulla tai sateella saattaa osa muuttajista jäädä hetkeksi pyörimään majakan ympäri, jolloin 20 keilan valoissa on parvia ja yksittäisiä lintuja helppo seurata sekä kiikareilla että paljain silmin. Saarella on käytetty myös valonvahvistuslaitteita yömuuton seurantaan. Laitteilla on selvitelty lähinnä lintujen lentosuuntia ja käyttäytymistä valoissa.

 

Majakkaan ja sen laseihin törmää lintuja ainakin vilkkaimpina muuttoöinä. Majakan juurelta kuolleena löydettyjä uhreja on kirjattu koko aseman toiminnan ajan. Kuolleita lintulajeja on kertynyt majakalta yli 40 kokonaismäärän noustessa hieman yli 1 000 uhrin. Yli puolet uhreista on ollut punakylkirastaita, hippiäisiä on löytynyt 12 %. Erikoisimpia majakan juurelta kuolleena löydettyjä siivekkäitä ovat olleet allihaahka, luhtakana, ja viirusirkkalintu. Aivan viime vuosina Tankarissa lisääntynyt kärppäkanta on vähentänyt löytyvien kuolonuhrien määrää ehtimällä ennen lintuharrastajia popsimaan herkkupalat suihinsa tai viemään ne varastoihinsa.

Yömuutto 2005

Kuukausi     syyskuu               l o k a k u u       Summa
Päivä   23. 25. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13.  15 yötä
Havaintotunnit 1.10 2.40 1.00 0.30 3.15 1.00 9.35 h
Luhtakana Ral aqu                   1           1
Taivaanvuohi Gal gal                           1   1
Suopöllö Asi fla                           3   3
Punakylkirastas Tur ili 10 1 198 148 78 13 15 2 30 13 1127 193 983 84 2285 255 6 434
Laulurastas Tur phi   134 21 5           19 2 21 3 88 18 311
Räkättirastas Tur pil   3   1           26 2 14   75 5 126
Mustarastas Tur mer   3               33   1   14   51
Rastaslaji Turd. sp.     1           1 122           124
Kiuru Ala arv                   1           1
Niittykirvinen Ant pra                           3   3
Rautiainen Pru mod                           1   1
Hippiäinen Reg reg                   2916 2 1 1 9666 26 12 612
Puukiipijä Cer fam                   1           1
Järripeippo Fri mon                           1   1
Urpiainen Car mea                             2 2
Pikkulintulaji Passerif.                   2126 2         2 128
Yhteensä   10 1338 170 84 13 15 2 30 14 6372 201 1020
88 12137
306 21 800

Yömuutto 2007

Kuukausi   touko     s y y s k u u        l okakuu   Summa
Päivä   4. 19. 20. 21. 24. 27. 28. 30. 2. 7. 13.  11 yötä
Havaintotunnit 0.30 30 min
Taivaanvuohi Gal gal 1                 4   5
Kapustarinta Plu apr   2                   2
Suosirri Cal alp                 4     4
Punakylkirastas Tur ili   1 3 4 8 2 2 30   20 6 76
Laulurastas Tur phi               50       50
Räkättirastas Tur pil               2       2
Hippiäinen Reg reg               1   20   21
Lapinsirkku Cal lap               1       1
Yhteensä   1 3 3 4 8 2 2 84 4 44 6 161

Yömuutto 2006

Kuukausi       syyskuu               lokakuu           Summa
Päivä   16. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 4. 7. 12. 15. 19. 21. 14 yötä
Havaintotunnit 4:30 8:10 0:30 0:15   13 h 25 min
Tavi Ana cre   1   1                     2
Tavi / Lehtokurppa Acre/Srus   1                         1
Tylli Cha hia   3                         3
Tundrakurmitsa Plu squ   94   1                     95
Kapustarinta Plu apr                 1           1
Suosirri Cal alp   111   9                     120
Taivaanvuohi Gal gal   168   9     13               190
Jänkäkurppa Lym min   4                         4
Suo/sarvipöllö Asio sp.   1   4                     5
Kiuru Ala arv             14               14
Västäräkki Mot alb       7                     7
Rautiainen Pru mod       1                     1
Punarinta Eri rub       3                     3
Laulurastas Tur phi   1264 10 1853 17 93 53 24 2     1   1 3 318
Punakylkirastas Tur ili 2 4114 43 15118 142 613 321 374   3 15 17 6   20 768
Räkättirastas Tur pil   3   895 1 14 18 6     2       939
Mustarastas Tur mer   34   16                     50
Rastaslaji Turdus sp.   480 7 254   124 14 20             899
Kerttulaji Sylvia sp.       1                     1
Kirjosiipiuunilintu Phy ino               1             1
Hippiäinen Reg reg       33   4 16 451 100           604
Puukiipijä Cer fam   1                         1
Urpiainen Car mea       1                     1
Järripeippo Fri mon       21   1                 22
Pulmunen Ple niv       49                   17 66
Pajusirkku Emb sch       1                     1
Pikkulintulaji Passerif.   103   25   5 3 25             161
Tuntematon iso lintu Iso Aves       1                     1
Tunnistamaton lintu Aves sp.   1   3                     4
Yhteensä   2 6383 60 18306 160 854 452 901 103 3 17 18 6 18 27 278

Jäsentiedote 1/2009

Kevätkokous 

Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Kokkolassa tiistaina 3.3.2009, klo 18.00 Hansan nuorisotalolla. Esillä sääntömääräiset asiat: mm.  toimintakertomus ja tilinpäätös 2008, kevään tapahtumat, Keski-Pohjanmaan lintupaikkaopas ym. Kokouksen jälkeen jatketaan kuukausikokouksen merkeissä lintukuvien katselulla ja ajankohtaisilla lintumaailman asioilla. TERVETULOA!

Tammikisa 2009 – Tulokset

Viime vuotisten tammikisojen tapaan vuoden 2009 tammikisan voitto meni Pietarsaareen. Voittajaksi selvällä pinnaerolla nousi Leo Saarijärvi 68 lajilla. Leon listalta löytyivät mm. kuusi lajia pöllöjä, harmaapää- ja valkoselkätikka, nokkavarpunen, isolokki ja viiksitimali. Toiseksi kisassa tuli Marko Knuuttila ja kolmanneksi Kari Koivumäki. Kisaan osallistui yhteensä kuusi rallaaja ja yhteislajimääräksi muodostui 74 lajia.

Kuukausikokous 3.2.2009

Helmikuun kuukausikokous järjestetään 3.2.2009 klo 18.00 alkaen Kokkolassa Hansan nuorisotalolla. Kokouksessa puretaan Tammikisa 2009. Jos et voi osallistua rallin purkuun, voit toimittaa lajilistasi yhdistyksen sähköpostiin (kply@kply.fi) tiistaihin klo 14.00 mennessä.