Muuttoa tarkkailemaan!

Metsähanhia © Toni Uusimäki / Roller.fiKevätmuutto on jo saanut uutta puhtia kelien lämmettyä ja lintuja on liikkeellä eri tavalla kuin esim. viikko sitten.

Kalajoen alueella on käynnissä tuulivoimahankkeisiin liittyvää "ammattimaista" muutontarkkailua tulevina päivinä. Tarkoituksena on selvittää tärkeät muuttoreitit rannikkoalueella.

Myös yhdistyksen harrastajien panosta tarvitaan, jotta muuttolintuselvityksistä saadaan kattavia. Tietojen avulla selvitetään mihin tuulivoimaloita voidaan sijoittaa. Harrastajilta saatavaa Tiira-aineistoa käytetään vertailuaineistona, joten on erittäin tärkeää että erityisesti isojen lintujen muutto kirjataan mahdollisimman tarkasti ylös ja tallennetaan Tiiraan. Yhdistys myös hyötyy laajasta ja hyvästä havaintoaineistosta, sillä sen luovuttamisesta kaupalliseen toimintaan liittyvään käyttöön yhdistys saa tuloja suojelutyöhön ja lintuharrastuksen edistämiseen, tapahtumien järjestämiseen jne.

Tulevana viikonloppuna muuttoa kannattaa erityisesti tarkkailla, koska hanhimuutto on käynnistynyt ja jatkunee kiivaana todennäköisesti koko viikonlopun. Viikonlopun aikana muuttoaineistoa kerätään aktiivisesti myös Kalajoen tuulivoimahankealueilta. Jotta voisimme muodostaa muuttoreiteistä paremmin kokonaiskuvan, olisi erittäin hyvä saada havainnointia Kalajoen lisäksi myös Himangan peltoaukeille ja Lohtajan Pahkanevalle ja Harjukarin lintutorniin.

Tärkeää on kiinnittää huomiota havaintojen kirjaamiseen, mikä koskee samalla kaikkea muuttohavaintojen kirjaamista.

  • isommista linnuista (hanhet, kurjet, joutsenet, petolinnut) jokainen parvi kirjataan erikseen
  • parven (linnun) ohituksen kellonaika
  • linnun ohituspuoli ja etäisyys havainnoijaan nähden (esim. kaukaa vasemmalta, läheltä vasemmalta, päältä, läheltä oikelta, jne)
  • lentosuunnassa tapahtuneet muutokset, laskeutumiset, muutolle nousut, jne.
  • lentokorkeus (sopivalla asteikolla, ks. ohjeet alla)

Jos muutto on niin kovaa, ettei ehdi parvia kirjata erikseen, voi havainnot kirjata esim. 15 minuutin tai puolen tunnin jaksoissa. Jonkinlainen kellonajan kirjaaminen on tärkeätä, jotta voidaan yhdistää eri paikoilla samoista linnuista tehtyjä havaintoja.

Metsähanhista muistakaa kirjata alalaji (fabalis vai rossicus), milloin määritettävissä. Tämä koskee myös paikallisia lintuja.

Tätä ohjetta ei kannatta ottaa liian totisesti vaan suosituksena siitä, mitä voi ja kannattaa kirjata ylös muuttoa seuratessaan, että kertyvä aineisto olisi mahdollisimman käyttökelpoista. Perustiedot laji, määrä, suunta ja kellonaika riittävät jo aivan hyvin.

Myös pelloille kertyneet levähtelijät kannattaa laskea mahdollisimman tarkasti ja tallentaa havainnot tiiraan!

Siis kertauksena: MUISTAKAA TALLENTAA HAVAINNOT TIIRAAN!!! Ja jos olet kirjannut muuttopäivältä ylös tarkemmin tiedot parvikoosta ym. niin ne tiedot voi toimittaa Toni Uusimäelle sähköpostilla (toni.uusimaki@roller.fi).

Jokainen havainto on tärkeä!